Netherlands

Zuid-Hollandse commissaris van de Koning kondigt vertrek aan

Foto: ANP

Jaap Smit stopt op 1 september volgend jaar als commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Smit kondigde vrijdag aan het start van de vergadering van Provinciale Staten zijn vertrek aan. De 66-jarige Smit is sinds januari 2014 de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning.

“Dit is mijn tiende jaar in dit bijzondere ambt. Dat stemt een mens tot nadenken”, zei Smit. “Het heeft ertoe geleid dat ik per 1 september 2024 vertrek. Het huidige faculty is dan een jaar onderweg. Dat is een mooi second om plaats te maken voor een opvolger die het grootste deel van deze Statenperiode met u en met het faculty van Gedeputeerde Staten kan optrekken”, zei Smit tegen de Statenleden.

In 2020 ging de tweede termijn in van de commissaris, die zou lopen tot 1 januari 2026. Smit heeft echter besloten een kleine 1,5 jaar eerder te stoppen. De CDA’ er bereikt in maart de pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar en wil dan “tijd en energie gaan besteden aan andere zaken en meer tijd hebben voor mijn dierbaren”. Het besluit om te gaan stoppen, viel hem naar eigen zeggen zwaar. “Ik ben me in de afgelopen tien jaar zeer verbonden gaan voelen met deze boeiende en veelzijdige provincie. Met de vele mensen die ik heb mogen ontmoeten, met u als leden van de Staten en met ‘mijn’ burgemeesters en inwoners van Zuid-Holland.”

Smit had de fractievoorzitters van de partijen in de Staten eerder deze week al op de hoogte gesteld van zijn besluit. Hij deelde het vrijdag in de openbare vergadering met de andere Statenleden, die verrast reageerden. Smit schorste na zijn speech de vergadering voor een paar minuten. De Statenleden kwamen hem daarna allemaal een hand geven.

Het opvolgingsproces begint met opstellen van een profielschets door Provinciale Staten. Op foundation daarvan schrijft de provincie een vacature uit. De minister van Binnenlandse Zaken maakt uit de binnenkomende sollicitaties een selectie en legt die voor aan de vertrouwenscommissie, die bestaat uit Statenleden. Deze commissie draagt twee kandidaten voor. De 55 Statenleden in Zuid-Holland komen vervolgens met een aanbeveling aan de minister. De koning doet uiteindelijk de officiële benoeming.

Related Articles

Back to top button