Netherlands

Te weinig investeren in veiligheid leidde tot meer voetbalgeweld

Foto: ANP

Voetbalgeweld in en rond stadions is de afgelopen jaren toegenomen omdat voetbalclubs weinig hebben geïnvesteerd in veiligheidsbeleid. Voetbalclubs streefden meer naar gastheerschap. Dat concluderen onderzoekers van bureau Beke. Dat deed in opdracht van de Nationale Politie onderzoek naar trendy voetbalgeweld en de tekortkomingen van en de kansen voor de aanpak.

De auteurs van ‘Van voetbalrellen leren’ stellen dat voetbalclubs meer streefden naar gastheerschap, doordat er voor de coronaperiode jarenlang weinig sprake was van voetbalgeweld in en rond stadions. Dat leidde tot “een zekere veronachtzaming van het veiligheidsbeleid.” En “de veronachtzaming is versterkt doordat tijdens de coronacrisis veel Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s) in financiële problemen zijn geraakt.”

Er is gesproken met 51 politie-experts. Er komt een beeld naar voren dat het gewelddadige gedrag tijdens confrontaties heviger en extremer is dan in het verleden. “Het hedendaagse voetbalgeweld heeft verschillende kenmerken die – zeker bij elkaar opgeteld – een grote belasting zijn voor de veiligheidsorganisaties en in het bijzonder voor de politie”, zo wordt gesteld.

De onderzoekers signaleren dat er sprake is van ‘nieuwe aanwas’: relatief jonge mensen, de meesten niet ouder dan 25 jaar. “Qua plaats in het stadion haakt de nieuwe aanwas vaak aan bij de extremely’s (…) die een meer open karakter hebben en zorgen voor sfeer(acties) in het stadion. Hierbij maken ze vaak gebruik van vuurwerk.” Deze groep, vaak in het zwart gekleed, gebruikt onder meer spandoeken zodat niet te zien is wie vuurwerk afsteekt en draagt een capuchon of bivakmuts tijdens confrontaties. Deze jonge mensen praten niet met politiefunctionarissen en veiligheidscoördinatoren, “ook niet wanneer ze worden aangehouden en verhoord.”

Volgens sommige ondervraagden is er ook verwevenheid tussen voetbalsupporters en de georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit en zou er sprake zijn van invloed op golf equipment en clubbestuurders.

In het rapport staan ook aanbevelingen. Het principe ‘gastvrij toegankelijk voetbal’, moet plaatsmaken voor “veilig voetbal, met een verantwoorde declare op de politie-inzet”. Concreet zou onder meer gedacht kunnen worden aan wijkagenten in het stadion die lokale probleemjeugd herkennen en aan investeren in kwaliteit en kwantiteit van stewards. Ook zou er een systeem moeten komen waarbij een Seizoen Membership Card (SCC) wordt gekoppeld aan een ID-kaart en een registratieplicht voor mensen die meereizen met supportersbussen naar uitwedstrijden.

Related Articles

Back to top button