Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Education

Cyberpesten maakt de gevolgen voor slachtoffers nog veel heftiger

Vanaf de jaren 70 is er pas onderzoek gedaan naar pesten, maar waarschijnlijk is pesten al zo oud als de mensheid zelf. Uit verhalen van de oudheid en de Bijbel kan geconcludeerd worden dat er toen ook al gepest werd.

In deze periode blijft pesten niet bij uitsluiten, negeren, uitschelden of mishandelen. Sinds het bestaan van het web kan je ook through je pc of telefoon genegeerd, gekleineerd en bedreigd worden.

Cyberpesten 

Cyberpesten speelt zich ook vaak af rond het speelplein. Daar zijn kinderen vaak tot elkaar veroordeeld, ook als ze elkaar niet aardig vinden. Tijdens het cyberpesten worden er soms naaktfoto’s, wordt het hoofd van iemand op het lichaam van iemand anders geplakt en sinds kort zijn er ook roddelaccounts op TikTok genaamd Gossip Woman. Op die accounts worden roddels verspreid, soms heel bewust roddels die niet waar zijn.

Rol van medescholieren 

Pabian onderzocht ook de rol van medescholieren. Daaruit kwam naar voren dat iedereen weleens getuige is geweest van een pesterij, maar daarbij niet heeft ingegrepen. De volgende keer als ze weer een pesterij meemaken, zullen ze nodig minder snel ingrijpen. De scholieren worden steeds ongevoeliger, en sturen zelf ook filmpjes, foto’s of appjes door.

Pesten afkeuren 

Die ongevoeligheid is volgens Pabian gevaarlijk, need zo krijgt de pester steeds meer ruimte om te kunnen pesten. “Het pestprobleem kan alleen opgelost worden als het massaal afgekeurd wordt. Daarom moeten zoveel mogelijk mensen zich bewust worden van de enorme gevolgen van pesten.”

Pabian heeft ook onderzoek gedaan naar omstanders die het pesten afkeuren. “Omstanders grijpen vaak niet in omdat ze zelf bang zijn om het slachtoffer te worden of omdat ze niet weten hoe ze precies moeten ingrijpen.”

Door: Nationale Onderwijsgids 
 

Related Articles

Back to top button