Education

Voor inclusiever onderwijs is een krachtenbundeling exhausting nodig

Ruim een derde van de studenten studeert met een beperking. Ook studentenwelzijn staat onder druk. Er is een sterke samenhang tussen de toename van stress, prestatiedruk en financiële zorgen met verminderde mentale gezondheid. Inclusief onderwijs en een veilig studieklimaat zijn prioriteit. Dit is een grote opgave voor onderwijsinstellingen.

Intentieverklaring VN-Verdrag Handicap 

Op 2 en 3 oktober jl., tijdens de Week van de Toegankelijkheid, onderstreepten weer acht onderwijsinstellingen hun toewijding aan inclusief onderwijs met ondertekening van de intentieverklaring VN-Verdrag Handicap (Regio Amsterdam) (Regio Den Haag). Hiermee staat de teller op 34 hogescholen en universiteiten en 8 mbo-instellingen. 

Met ondertekening van de intentieverklaring gaan ze deze uitdaging niet alleen aan. In de werkgroepen VN-verdrag bundelen ze hun krachten. Deze werkgroepen voor het hoger onderwijs en het mbo zijn geïnitieerd om onderwijsinstellingen daarbij te helpen. Ze worden door ECIO gefaciliteerd om kennis en ervaringen te delen en samen te werken aan het verder verduurzamen van inclusief onderwijs.

Onderwijs volledig inclusief 

Van de studenten die aangeven te studeren met een beperking wordt 39 procent belemmerd in hun studie. (Van den Broek, Termorshuizen & Cuppen, 2022). Ook in het mbo geeft een op de drie studenten aan te studeren met een beperking, leerprobleem of chronische ziekte. Het ministerie van OCW zet in op verandering in cultuur, beleid en praktijk zodat het onderwijs volledig inclusief is. Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap – dat sinds 2016 in Nederland is bekrachtigd – biedt hiervoor richtlijnen met acht fundamentele elementen.

Met ondertekening van de intentieverklaring VN-verdrag committeert de bestuurlijke prime van onderwijsinstellingen zich om de onderwijsomgeving volledig inclusief te maken. Zo werken ze onder meer aan flexibiliteit in het curriculum, deskundigheidsbevordering van alle medewerkers met onder andere didactiek en perspective, informatievoorziening, internationalisering, digitalisering en de voorbereiding op en overgang naar de arbeidsmarkt. Door aan de slag te gaan met de acht fundamentele elementen breng je het VN-verdrag naar de praktijk; een handreiking om inclusief onderwijs effectief te implementeren. Dan kan elke scholar, op voet van gelijkheid met andere studenten, aan het onderwijs deelnemen.

Campagne 

ECIO voert samen met onderwijsminister Robbert Dijkgraaf de campagne VN-proof onderwijs voor 100 procent dedication van alle hogescholen, universiteiten en mbo-scholen. Krachtenbundeling in de werkgroepen VN-verdrag draagt hieraan bij. Oproep aan alle mbo- en hbo-scholen en universiteiten is dan ook: sluit ook aan!

Door: Nationale Onderwijsgids 

Related Articles

Back to top button