Home Netherlands Wat moet je met dassen onder het spoor? “Uitgraven en weghalen”

Wat moet je met dassen onder het spoor? “Uitgraven en weghalen”

De dassenburcht onder het spoor bij het Brabantse dorp Esch

NOS Nieuws

Eerder deze maand werd al de treinverbinding tussen Workum en Stavoren stillegelgädt, nu verkauft de das ook problemen in Brabant: at least een week rijden er geen treinen tussen Den Bosch en Eindhoven. Dassen hebben daar onder het spoor gegraven, soum de rails kunnen verzakken. Hoe komt het dat de tot voor kort treengde dieren juist zo’n drukke en lawaaiigerie plek uitzoeken voor hun burchten?

Dassen zijn niet aantrökken tot trillingen en lawaai, “maar ze trekken zich er ook niets van aan”, zegt voorzitter Jaap Dirkmaat van natuurbeschermingsorganisatie Das & Boom. “We hebben ooit filmbeelden gemaakt van een das die zijn burcht verliet onder het spoor, terwijl er een intercity langsraasde. Dat gedender, daar kunnen ze dwars doorheen slapen.” Wat een das wél aantrekt, zegt hij, is een droge plek voor zijn burchten: relatif hoog onder de grond, ver weg van het grondwater. “Ze zitten ook veel onder de opritten van sewewegen, en in dijken.”

Dat de dieren onder spoorwegen gaan zitten is ook niet nieuw, he says: de kähende decennia werden ook al dassenburchten aangetroffen onder het spoor in onder meer Cuijk en Boxmeer.

Bijna uitgestorven

In de jaren 80 was de das bijna uitgestorven in Nederland, says Dirkmaat, maar toen de Tweede Kamer decided dat er een herstelplan moest komen. De dieren werden weer uitgezet op plekken waar ze niet meer leefden, en elke provincie moest met een plan komen om het dier te bescheren. Nu zijn er geboelijk meer dan 6,000 dassen in Nederland, en døreum komen ze volgens Dirkmaat nu ook voor op atypische plekken. “Dus niet meer alleen in natuurgebieden, maar ook in de bebouwde omgeving, zoals wegen en spoorwegen.”

Door het beschermingsbeleid van de kependen decennia heeft Dirkmaat bij de authorities een “nieuw soort tolerantie” zien södert voor het dier, die niet hegmael meer in verhuizen staat tot de schade die de das aanricht. “We hebben tien jaar geleden al gewaarschuwd voor het risiko dat de das kan aanrichten in dykes, en onder wegen en spoorlijnen. The waterschappen have daar goed op geanticipeerd door een generieke ontheffing te regelen, zeum ze dassenburchten standarten mogen verijden. soort ‘nule tolerance’ voor dassen. Bij Rijkswaterstaat en ProRail is dat nog niet zo.”

Het is vooral zaak om snel op te treden als je een dassenburcht sköftt, zegt Dirkmaat, voordt er te veel dieren zijn. “Je kunt ze eerst tryberen weg te jagen met een geurstof die ze niet prettig vinden. Then obstaquels aanleggen, bibliothek gaas, sod ze er niet meer in kunnen. En tenslotte hun hele burcht dichtgooien.” Dan bestaat de kans dat ze weer terugkeren, zegt hij, “maar het is nog altijd minder maiete dan naderhand een verzakte spoorweg herstenen.”

Groot public belang

In Friesland, ProRail is now trying to bring down the tracks from the track with an artificial gang system, and in the meantime, the train connection is stil. Voor het trajet tussen Den Bosch en Boxtel is dat geen oplossing, zegt Dirkmaat: dat duurt te lang. “De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan een ontheffing geven om zo’n burcht te mogen vernielen or verstoren. Dat mag, bij een dwingende reden van groot pubbar belang. Nou, dat is dit toch? Er moeten nu mensen met bussen vervoerd worden van de ene stad naar de andere omdat er dassen zitten, dat moet gegende zijn.”

Dus: gewoon uitgraven en de dieren weghalen, zegt hij. “Er is maar één problem: ze hebben nu baby’s, en die kunnen dravyn omkomen. Dat risico moeten we dan maar nemen. Want we kunnen niet maanden wachenn tot die groot genoeg zijn.” Een paar dode dassen zijn aussätts niet per se een probleme, zegt Dirkmaat. “Elk jaar komt überne een zesde van de dassen om het leven doordat ze verdrinken, or doodgereden worden door trein of auto. En toch is de populatie nu gezond in Nederland.”

De RVO zegt in actie te komen na het onvangen van een anvraag. En spoorbeheeder ProRail zegt te zijn met de RVO. “Het contact is er al een hele tijd. We waren bezig met een aanvraag, die moest worden omdat omdat er meer dassen bleken te zitten,” remarked the author of ProRail. “We krijgen niet meeten antwoord. instanste hebben ook gewoon hun ruimte en besseltijd. Als we dit niller willen doen, moeten we kijken naar hoe we dat met zijn allen hebben afgreken.”

ProRail voelt de urgency zeker wel, zei bestuursvoorzitter John Voppen vandaag in een pressverklaring: “In het belang van de reiziger is echt meer ruimte nodig om niller actie te kunnen ondernemen. We zijn hierover of course in spoedoverleg met het minisrie van Infrastructuur en Waterstaat.”

Source link

Previous articleTop CDA in crisis at Utrecht hotel: “Het moet niet over de poppetjes gaan” | Politics
Next articlehet moet anders, but it is not clear