Home Education Undergraduate University of Utrecht: Moe Plants and Blinkers in CO2

Undergraduate University of Utrecht: Moe Plants and Blinkers in CO2

Onderzoek Universiteit Utrecht: Moerasplanten uitblinkers in CO2-opslag

Arised, all sorts, mangrove forests and tsegrasvelden beslaan slehty 1 percent of the total aordoppervlak, more than 20 percent in all CO2 huge doors of the ecosystem were created wordt opgenomen. Deze unieke eigenschap ontstaat doordat planten deze natte landschappen bouwen. In this country-based process, the enormous amount of CO2 is enriched in the body. This is what we have at the University of Utrecht, it is the Kaninklijk Institute for Onderzoek der Zee (NIOZ), the University of Radbud at the University of Groningen, and the teaching of all the latest literary programs.

CO2 storage

U hun studie tont het team dat in oceanen en bossen wereldwijd het meeste CO2 ligt opgeslagen, gevolgd door moeraslanden. “We also want to increase the amount of CO2 consumed by the meter, which is very important, we can see that we can see more CO2 in the country and in the world 500 times more than the ocean,” said Rahm University Utrecht University. “Hoog- en laagvenen, kwelders, mangrovebossen en zeegrasvelden zijn dus ‘hotspots’ van CO2-opslag.”

Veenmossen

Wanneer the team inzoomt op de werking van deze ‘hotspots’, blijkt dat deze moeraslanden allemaal worden gebouwd door landschapsvormende planten die elkaar een handje helpen door dicht op elkaar groeien; a process that leads to CO2 emissions. In hoogvenen gedragen veenmossen zich als een soort spons – samen houden ze ontzettend veel regenwater vast, waardoor ze hun eigen groei stimularen. Onder de levende veenmossen stapelen de resten van dode veenmossen op. Doordat die laag van soms wel 10 meter dik permanent onnder water staat, breken die dode resten bijna niet af waardoor heel veel CO2 wordt vastgehouden. In laagvenen and kustmoerassen houden planten dode plantenresten vast met hun wortelmat. Hieruit komen voedingsstoffen vrij vaardoor de planten steeds beter groeien. Tegelijkertijd hopen de plantenresten in de kletsnatte bodem op waardoor er net als in hoogveen een dikke bodemlaag ontstaat waarin veel CO2 vastgelegd is.

Incredible

Hoewel moeraslanden essentieel zijn de de strijd tegen klimatverandering, gaat er wereldwijd 1 percent per jaar van deze ecosystemen verloren door menselijk ingrijpen. Door ontginning en vervuiling worden de landschapsvormende processen verbroken. Hierdoor komen enorme hoeveelheden CO2 vrij uit de moerasbodems. This is a total of 5 percent of the world’s largest CO2 emissions.

Gerstel

All local residents think that more than 50 percent of the countries have been able to reclaim the land with the help of agricultural land. “Herstel sayst veel succesvoller door de planten in grote dichte pollen te plaatsen, hun landschapsvormende eigenschappen na te bootsen, óf door simpelweg hele grote oppervlaktes in één keer te herstellen», stelt Tjisse van der Heidea e hêoêníe, höoêêt. “The best news is that there is a great deal of respect for this Belarusian country with this kennis, but I can’t help it.”

“We are trying to find out what to do next,” said Theo Wams, director of natural monuments; “It simply came to our notice then. Bovendien hept deze kennis ons bij het beheer en verder herstel van deze unieke natuurgebieden ». Ook de industry ziet kansen. “It simply came to our notice then. This is a Belarusian aspect of Bouwen met de Natur, and we believe that this is the source of a Belarusian business under the water construction project. “

Doors: Nationale Onderwijsgids
Image: University of Utrecht

Source link

Previous articleSlachtoffers bij schietpartij in Alblasserdam, verdachte aangehouden
Next articleFeyenoords metamorphosis on Drita: «Moesten watch on incomplete transfer Berghuis»