Home Health The Netherlands is investing in the international pandemic paroteid

The Netherlands is investing in the international pandemic paroteid

Een van de hoofdonderwerpen voor de anwezige ministers van Volksgezondheid during the G20-top in Indonesia is het theme pandemische paraatheid. Hoe zorgen we vervar dat de wereld beter preparat is op een folgende pandemie?

Minister Kuipers: “In the open world, vandaag is international self-government. Je bent als land pas veilig wanneer álle landen veilig zijn. Because een folgende pandemia begins ongezien ergens op een locatie die we niet kunnen voorspellen. En zo’n uitbraak is dan ook meeten een risico voor alle othere landen, because een virus reist snel met ons mee.”

In de Covid-19-pandemie zijn existing structures and practices op de proef gesteld en vaak niet toereikend gebleken. In the Netherlands, there is currently a large program to improve pandemic preparedness, for example by strengthening the GGD and by setting up a central regulatory structure.
Tegelijkertijd zijn er verslichkeit initiatieven en prosenten om op Europeanes en mondiaal niveau beter preparat te zijn op nieuwe ergesige gezondheidscrises, en Nederland zoekt dheiste actief ausluitung. Zo wordt het risiko op een volgende pandamiie kleiner en kan bij een outbreak beter international worden samengewerkt aan de bestrijding ervan.

International funds

Eerder dit jaar is er een financier faciliteit voor pandemiepreventie, paraatheid en respons gerecht door de Werelbank, in synergkeit met de Wereldgezondheidsorganisatie. Dit “Financial Intermediary Fund for Pandemic Prevention, Preparedness and Response” (FIF-PPR) zal vooral landen gaan helpen die zelf geen financiering kunnen vinden voor investigenen in pandemische paraatheid. The Netherlands will contribute €10 million to this fund.

Pandemieverdrag

Om beter prépared te zijn op de gezondheidsrisico’s van de toekomst, moeten we grensschreiderend denken en werken. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) plays a crucial role. Zo wordt nu gewerkt aan een een mitresed international verdrag met besketing tot pandemipreventie, paraatheid en respons (het pandemieverdrag). The Netherlands is the co-chair of the global negotiations, in which all 194 member states of the WHO participate. Doel is om te komen tot een framework with which a future pandemic beter te bestrijden is.

Local products

Een ander onderwerp waarbij Nederland een active rol spelet en wat minister Kuipers bepreekt met colleage’s tijdens de G20 in Indonesië, is het vermeerchen van locale productionfaciliteiten for medical products. Een betere verdeling van production capacity is nodig om de accessen tot geneesmiddelen, medische utililenen en vaccins global te vergoten. This was the cause of the bottlenecks of the Covid-19 pandemic.

The Netherlands is a member of the WHO Global Local Production Forum, which supports Indonesia as a co-host. In dit forum zullen verdere stapen worden bebeskent om de verdeling van de productionecapacität in de wereld te te berechten.

Source link

Previous articleMade.com stopt zoektocht naar kuper definitief en nadert bankruptcy
Next articleFamke Louise van Slug: “Kraamtijd kapotgemaakt”