Home Uncategorized The censor’s back: verbieden is still respectable

The censor’s back: verbieden is still respectable

The censor's back: verbieden is still respectable


Oorlog en vrijheid van meningsuiting boteren meestal niet zo best. Inferior criticism of the oorlog in Oekraïne kan iemand in Rusland volgens een nieuwe wet op vijftien jaar gevangenisstraf komen te staan. Maar de Russische staat heeft natuurlijk geen grote oorlog nodig om vrijheden te beknotten. Win a satirical British-style film Death of Stalin, where he lived in the Politburo of the USSR, he was able to stay on the verge of becoming a dictator, al verboden. The film is “extremist” in “the world of the Russian people”.

Rare young men, the Russians. Maar het Westen is ook niet zo brandschoon. The European Commission was on the verge of resolving the issue of Russian propaganda by Russia Today. Daarmee speelt Europa precies in op het eeuwige refrein van de Russische machthebbers. Hes Westen zou volgens hen uitblinken in hypocrisy; de mond vol van grote idealne van democratie en vrijheid, maar als het eropaan komt stellen die idealne weinig voor.

Interview Liz Oak Een met Armando Yanuchi about “Stalin’s Death”: “Comedic passion for politics”

Dat overheden na zulke drastische vrijheidsbeperkingen grijpen in een Crisis, is niet zo verrassend. Verrassender is hoe weinig weerstand of zelfs maar debate he verbod van Russia Today heeft losgemaakt, ook onder novinaren. It is very important that you do not have a single public propaganda campaign that does not involve journalists; a verb is daarom gerechtvaardigd.

Should journalism and propaganda be considered? The American Conservative Conservative Fox News Foundation, the founder of Donald Trump, is promoting new people? You have to discuss. Okay, Fox News and poetry? CNN’s newcomer said that last year was the biggest time for the balance to be in the hands of the party, which was part of the party, and Trump was right. Is it worth it?

Donald Trump is extremely confident. Misschien is het toch niet zo’n briljant idee om overheden te laten bepalen wat het verschil is tussen echt nieuws en nep-nieuws.

“Cancel culture”

Het geloof in het belang, de vaarde en het nut van vre expressie lijkt de laatste jaren ook in westerse samenlevingen flink te zijn geslonken. The intolerant robbery of a censor of cultural censorship gives rise to a wonderful respectability created in a way that can be considered in a very important way.

Wie kijkers of lezers onverhoeds tegen het hoofd stoot krijgt niet alleen te maken met scherpe kritiek, maar vaak ook met de roep om ontslag. From opinion polls in the middle of the world there is a substantial part of the devoling moment, but it is possible to get rid of it in a way that makes you socially consistent with a trademark.

In the culture of the world, in many ways, the people of the social community are in a state of disengagement from the bond, which is connected to the theme of the theme as a human race in the gender – and with a single and unique creterium. Hollywoodstudio’s lopen op eieren om maar niemand voor het hoofd te stoten en geen reputateschade te lijden. Subsidiaries in cultural settings seek to panic in a manner that is ideological in the past.

This is a stimulating climate for cinematographers and other artisans, the risk of which will not work. Where is the incompatibility? Je hoort wel eens dat nieuw zou zijn dat de roep om censuur tegenwoordig uit progressieve hoek komt, terwijl in he verleden vooral conservativee stromingen zich daaraan hebben bezodigd. That is a fable. Revolutionary links are flowing, completely overdue from their own, even hard; One of Lenin’s first mothers in the Russian Revolution was a member of the ‘Burger League’.

Karl Marx is even closer to intrinsic value than a very valuable word. Het doel van de vre pers was volgens hem om zo aggressively mogelijk polemieken uit te vechten met ideologische vijanden; do not try to accept them, but they do not trust you. Wie moreel of wetenschappelijk zeker is van zijn gelijk, heeft ook geen vrij debate meer nodig.

The Marxist-inspired opposition of the Liberal forces was followed by a dungeon in a high-profile façade, but in addition to capitalism, but under capitalism, it stands on its own two feet, vocalized by the Soviets updated by the French. Zulke kritiek kan waardevol zijn als daarmee de gapende kloof zichtbaar wordt tussen het ideal en praktijk van een vre samenleving. However, criticism is destructive as the conclusion of the agreement is that the most overwhelmingly overwhelms you.

Dominant vertoog

Minstens zo invloedrijk op de achtergrond is the work of the radical French philosopher Michel Foucault. Hij zag de geschiedenis als een permanente strijd om de macht van maatschappelijke groepen, die zich afspeelt in de Dominate ‘vertogen’, zoals daar zijn: het ‘vertoog’ oftewel ‘discours’ van de medische wetenschap, en de re Journalist. Zulke veelzijdege en vaak ongrijpbare vertogen zijn volgens Foucault bepalend voor de loop van de geschiedenis. Wie het vertoog verandert, verandert de worldl.

Foucaults verhouding tot censuur en onderdrukking was ambiguous. Underwriting makes the main group not all inconceivable, so it stands; repression takes place in a creative and productive aspect. Nooit is er meer gesproken over sexuality, als vanaf het moment dat burgerlijke samenlevingen in de negentiende eeuw bepaalde vormen van afwijkend seksueel gedrag tot probleem bestempelden. Variation and origin are deep in the future. The repression is very unforgettable. It is very important to have a productive life of creativity.

Foucault leverde zo een aardige onderbouwing van de huidige «to cancel the culture». Power, dominance and control, is central to the authorities, but power is always overarching. The real power is not to be seen in the liberal rules, which have been widely established in the world; the passen bij een maatschappelijke orde die volgens Foucault al lang is achterhaald en niet meer bestaat. Power can be determined by the owner’s groups to be located in the owner’s office – or on a micro-level.

De juiste casting van films of the gebruik van een bepaald woord op een expositie krijgt vanuit die denkwijze ineens enorme urgency, aangezien de Domine vertogen allesbepalend én alomtegenwoordig heten te zijn. Vrijheid is altijd relatief. Repression can be used without repression. Politiek was followed by Foucault’s name “on the development of the oarlog with other middelen”, in one of the most important cases of Clausewitz.

Daarmee hejft hij de hedendaagse “cultural wars” treffend gevangen. Culturally, symbolically and metaphorically, creatively enriched and expressively, the godmother is not the best.Source link

Previous articleThe Dutch government announces that customers pay extra for plastic packaging
Next articleQatar – NRC