Home Education the back of the plei gouders is great

the back of the plei gouders is great

Jeugdzorg Nederland writes that the great crown is to be crowned. “Hebben veel invloed gehad op ons werk en zeker ook op de werving van nieuwe pleegouders. Voor belangstellenden die overwegen om pleegouder te worden, hebben de lockdowns en andere beperkingen, waaronder thuisonderwig waaronder Jeugdzorg Nederland.

Deeltijdpleegzorg

The organization hoopt dit jaar een inhaalslag te maken, nu alle beperkingen voorbij zijn. 17,548 people were found to be in the mood for 22,748 children. Eind vorig jaar woonden 18,369 jongeren bij pleegouders. De juugdzorgorganisatie ziet vooral een tekort aan pleegouders voor jongeren met ernstige emotionele-, hechtings- of gedragsproblemen. It looks good for brothers and sisters who have been a presenter to be a pleipotentiary to be able to intensify their efforts as part of their work.

Doors: ANP

Source link

Previous articleJeugdzorg ziet dat tekort aan pleegouders groeit: ‘Lockdowns hebben een rol gespeeld’ | Binenland
Next articleTransfernieuws: Willem II versterkt zich met Nick Doodeman | Voetbal