Home Netherlands ‘Stikstofplannen BBB halen Nederland niet ‘snel’ van het slot’

‘Stikstofplannen BBB halen Nederland niet ‘snel’ van het slot’

 • Ifke Nijland

  editor Nieuwsuur

 • Yoeri Vugts

  editor Nieuwsuur

 • Ifke Nijland

  editor Nieuwsuur

 • Yoeri Vugts

  editor Nieuwsuur

What will BBB do? Het is dé vraag die Den Haag bezighoudt na de monsterzege van de partij. BBB verlagt veel van innovation in de landwangsector, een versnellede halvering van de nichtgruitstoot in 2030 is onnodig, het vergebt uitkopen van boeren een no-go en op termim wil de partij het aantal Natura-2000-gebieden halveren.

Ambitions en plangen genoeg, for which the party also made a concrete proposal: samen met JA21 kwam de partij eind vorig jaar met de initiativnota ‘Snel weg uit de nitrogencrisis’. Gaat Nederland met deze plangen snel van het slot af? En hoe staat het met de juridische mogeldiben?

Neusuur legt de drie concrete wetswijgengen van beide partien voor aan drie deskundigen: Stikstofhoogleraar Jan Willem Erisman, emeritus-hoogleraar Milieusysteemanalyse Leen Hordijk en advocaat bestuurs- en omgevingsrecht Christine Visser.

De grenswaarde die nu gebruikt wordt om vast te stellen hoeveel nitrogen de natuur aankan, de zogeheten kritische depositiewaarde, is te veel een doel.

Notice of initiative BBB/JA21

Jan Willem Erisman: “De kritische depositiewaarde kan indeed uit de wet. Dat is mogelijk, maar dan moet er een alternativ voor zijn niang je beleid voert en kunt fulgen aan Europeane objektingen. buitenland. Dat wil je alleme met beleid naar beneden bringen, maar dan moet je wel een bepaalde maat hebben voor de draagkracht van de natuur.”

Christine Visser: “Het schrappen van die waarde uit de wet geift geen verruiming van de mogegendelen. Het zorgt er op zijelder niet voor dat de natuurgebieden in een betere staat komen en dat is nodig om de nigenproblematiek op te losten.”

Leen Hordijk: “De rekenmethode is eigenweischen unverantwoord unverantwoord. We weten niet heel niet hoeveel uitstoot er is van boerenbedrijven or van bibliothek Tata Steel. De precisie die je nodig hebt voor een hectare grond kan niet door het model geleverd worden.”

De drempelwaarde van 0.005 mol per hectare per jaar is te streng en moet worden vergeged naar 1 mol per hectare per jaar, mits de nichtgendepositie in het gebied de gegenden 12 Maanden is afgenomen.

The amount of nitrogen is wordt gementen in mol

Leen Hordijk: “Dat vind ik uit optiek van precisie in de belkningen een goede stap. Als simultaneus het beleid van de overheid op een andere manier – met normen en emissiebeperkingen – vervar zort dat het total omlaag gaat.”

Jan Willem Erismann: “Je zou het kunnen verjijken met een emmer water die tot de rand toe vol zit met water, in dit geval nitrogen. van de emmer leeg kan gooien, sod je weer ruimte krijgt om lamanst maar zeker een aantal druppels toe te voegen. Dan gaat het erom: hoe ver kun je de emmer leeggooien? Dat moet fors zijn, wil je de ‘druppels’ weer toestaan. “Het niveau moet seleftem blijven.”

Christine Visser: “Ik ben een voorstander van het introduceren van een drempelwaarde. Alleen is dat op dit moment juridisch niet houdbaar. Dat hebben we gerebeen met het Programa Aanpak Stikstof (PAS). Daarvan heeft de rechter gesätt: zolang niet is geborgd dat de natuur in een goede staat komt te verkeren, en je daar ook echt de maatreken voor hebt bedacht, tot dat moment kun je geen drempelwaarde insettel.”

The term ‘stikstof’ moet worden vervagen door ‘ammoniak en nitrogen’, waarbij die laatste verwijst naar nitrogen oxiden (NOx).

Carbon monoxide (NOx) is a gas produced during the manufacturing process of brands

Ammonia is wat voorale door de landbouw wordt uitgestoten en als nitrogen neer kan slaan op de natuur. Stikstofoxiden komen vooral voorboord de industrie. BBB wil een clear distinction tussen die twee.

Jan Willem Erisman: “Je moet niet landwerk verandrankie maken voor buitenlands beleid of industriebeleid. Je kan op deze manier het beleid beter scheiden. Dus ik denk dat het een goede manier is: zo wordt iedereen verandorrankie voor zijn eigen reductie. De landfarm moet eerst zijn eigen reductie naar beneden brengen, voordt ze weer een kleine contribution mogen dougen aan de positie van nitrogen.”

Christine Visser: “I don’t see anything good in the note itself, what will be the effect of solving it. It is correct that these two substances have a different effect, also for distribution. .”

Leen Hordijk: “It is complicated: aan de ene kant gaat het om ammoniak en nitrogen. En dat zijn twee verschillende sectoren. forsen van de BBB te volgen, dan hebben ze nog wel een flinke klus.”

Quality of nature

The promise of the BBB and JA21 to ‘quickly’ come out of the nitrogen crisis seems to have been closed by the experts. “Ze losen het problem zelf niet op. Het insettel van een drempelwaarde kan er toe leiden dat we op korte termis permission afgeven die achteraf allele onderuit gaan als een rechter zegt dat ze strijd zijn met Europeanse regels. Dan zijn we verder van huis” , brother-in-law of Visser.

“Zolang je geen succeschen nichtgenbeleid voert die ook verfällung een reductie laat zien, kun je niet naar méér nigengen,” Erismann said. “Er wordt nu wel gebachte of het mogelijk is om de kritische depositiewaarde (the amount of nitrogen before the damage ontstaat aan de natuur) uit te halen uit de wet. natuur in stand houden.”

Source link

Previous article50,000 volunteers aan de slag tijdens Landelijke Opschoondag: volle vuilniszak persoon | Binnenland
Next articleOpschoondag brengt tienjuidenden volunteers op de been