Home World Sexually outspoken way and sexually covered packages

Sexually outspoken way and sexually covered packages

Get 1.6 million Dutch people in 2020 slachtoffer geworden van seksueel geweld. Daarnaast has 53% van de Nederlandse vrouwen in haar leven ervaring gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze cijfers geven onder meer aan dat het problem in Nederland groter is dan de incidenten die in de media naar voren komen. Het kabinet mengt zich daarom active in het maatschappelijk gesprek, spreekt zich uit en onderneemt samen met relevante parten doelgerichte aktes en maatregelen. In February the Minister Dijkgraaf en Van Gennip Mariette Hamer aangesteld als regeringskommissaris, zij begins in April. Zij heeft de afgelopen maanden veel gesprekken gevoerd met experts in ervaringsdeskundigen. Ook is zij gestart met gesprekken met with a variety of sectors. . The kennis uit deze gesprekken is meegenomen in de contouirenvan het national action plan. Mariette Hamer, as a member of the commissioner, has an impressive view of the cultural background to the cabinet.

The National Action Plan has a sexually diverse approach to sexual activity

The cabinet comes in a way with a national action plan to have a sexually diverse relationship in a sexual way. Here you can read more and more conversations and meetings with member organizations, business leaders, government officials, young people, social partners and other institutions. Hiermee wil het cabinet op grote schaal kennis en aanbevelingen ophalen die moeten leiden tot het national action plan. The overwhelming part of the package in the national action plan is based on the sexual diversity of the sexually enforced sex and the use of a self-sufficient one. This is a cultural change.

The landlord talks

Het bereiken van de gewenste cultuurverandering vraagt ​​veel inspanning, een lange adem en een brede inzet in de samenleving. Om tot deze cultuurverandering te komen is het belangrijk dat het gesprek gevoerd wordt over maatschappelijke normen en waarden en over formele normen zoals vastgelegd in nationale- en internationale wetgeving rondom seksueel gedrag, genderkhzeneogel en gedrag, genderkhseneogel Zedrag op de werkvloer, he klaslokaal en bijvoorbeeld aan keukentafels. Hierin isook een belangrijke rol weggelegd voor Mariëtte Hamer, als regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

Regeringscommissaris

Naast een Councilrende rol (gevraagd en ongevraagd) richting he cabinet is de regeringscommissaris zelf active in de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. You have a lot of time to talk about it, but it is difficult to understand that it is difficult to talk about it. Met deze kennis en ervaring gaat zij de komende periode een aantal eerste initialieven nemen. Zo gaat zij onder meer kijken naar wat nodig is om onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag beter te laten verlopen. Ook zal zij een netwerk van ambassadeurs om zich heen verzamelen, die haar gaan helpen bij haar werkzaamheden en om het maatschappelijk gesprek in de samenleving te voeren. The strategy and tools of the Commissioner’s Office are based on the action plan of the Cabinet of Ministers, which is implemented in the field of sexual intercourse.

Source link

Previous articleSuriname will naast oil ok gas gaan wine
Next articleErnstige gezondheidsproblemen Maxi Jazz verbeteren niet, optreden Tilburg afgelast | Show