Home Netherlands ‘Sector heeft onle volle steun nodig’

‘Sector heeft onle volle steun nodig’

«De Vlaamse Regering has the best list of organizations organized on a bijzondere manner bijdragen aan onze rijke Vlaamse Cultuur, maar die door de beoordelingskommissies negatief geadviseerd werden, toch nog te ondersteunteen per ministers van e ondersteuntens, toch nog teljtünte Jan Jambon (N-VA). Daarbij zijn zowel het Toneelhuis als onder andere het Hasseltse kunstencentrum Z33, die in maart nog een negatieve beoordeling kregen en dus geen subsidies zouden krijgen.

De negen organizasates, waaronder ook het hedendaags klassieke muziekensemble Ictus, muziekensemble Casco Phil en podiumkunstcollectief Needcompany, krijgen nu toch bijturingen te doen ». Wel zal elke organization het met minder moeten doen dan gevraagd, in total 7 million euros for he worden uitgetrokken. To do this, Toneelhuis has a profit of 2.5 million euros in the area of ​​3.5 million euros. For other users, arrange your precautionary measures.

The total cultural subsidiaries reach 25 million euros per year from 153 million to 178 million. They are all about 7 art settings, 4 organizations with specific plans and 225 art organizations. Op manner kunnen ook alle organisates die een positieve beoordeling kregen maar buiten het budget vielen, toch worden ondersteund. Here you can see the Anima Eterna Orchestra, the Speelteater Kopergietery and the theatergezelschap De Roovers.

“This decision is a long-term path of intensive dialogue, coordination procedures and political development.” Ik ben overtuigd dat we met dese beslissing een breed en een evenwichtig paket aan organizates en instellingen de nodige ruimte geven om ons Vlaams Culturalle landschap nationaal en internationaal op de kaart te zetten. Ons culturalel weefsel bepaalt mee de kwaliteit van onze samenleving en verdient onze steun ”, aldus Jambon nog.

Leen Laconte van het Overleg Kunstenorganisaties reageert tevreden op de beslissing van de Vlaamse regering: «My zijn zeer blij met deze aanzienlijke stijging van de werkingsmiddelen. We have been given the minister’s job in the future in our sector, because in the moel period we have been able to open the corona door. ”

Source link

Previous articleHoesten, kortademig … dat zal covid zijn. Het bleek longpest
Next articleInterview: Verhaal van Sam van Dalen – Italië in de Polder