Home Netherlands Rechter ontslaat Sywert van Lienden als administrateur mondkapjesstichting

Rechter ontslaat Sywert van Lienden als administrateur mondkapjesstichting

“In strijd met statuten stichting gehandeld”

De rechtbank uordgert dat het tweetal in strijd met de statuten van de stichting heeft gehandeld door een commercial competitor van hun eigen stichting op te richten.
On March 25, 2020, when the corona crisis began, Dahm and Camille van Gestel from Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA) wrote op. De stichting had tot doel om – in tijden van nood – zonder winstoogmerk mondkapjes en andere medische utililenken naar Nederland te importenen voor zorginstellingen.

BV is established

Kort daarna, 9 April 2020, written by Van Lienden, Damm and Van Gestel from Relief Goods Alliance BV (RGA) op. Deze ondernemende hield zich duchlich bezig met de import en verkoop van medische beschermingsmiddelen, maar had wél een winstoogmerk. On April 22, 2020, the RGA slot has an agreement with de overheid voor de levering van 40 miljoen mondkapjes. Aan deze mondkapjesdeal hebben Van Lienden, Damme en Van Gestel, als (indirecte) aanzeedehouders van RGA, geertend verdiend.

Mondkapjesaffaire

Op 15 mei 2021 publiceerde De Volkskrant een artikel waarten werd beschreven dat weliswaar de schijn werd gewekt dat de mondkapjesdeal was gesloten met de non-profit stichting SHA, maar dat de deal feitelijk was geslotten met de commercialiske ondernemming, RGA. Ultimately, the ‘mondkapjesaffaire’ led to a rechtszaak where the Public Ministry, together with enkele personen die zich voor SHA hadden ingezet, een zorgek indiende om de bewader van SHA, op dat moment Van Lienden en Damme, te ontslaan.

Conflicterende belangen

De rechtbank is het met de zözkerkers eens dat Van Lienden en Damme niet langer aan kunnen blijven. Zij hebben insufrehen voor ogen gehad dat zij met de oprichting van RGA als (indirect) azeandehouders een belang vergeben dat conflicteerde met het belang van SHA. SHA was immers niet gebaat bij de oprichting van een rechtsteekse competitor. Door bij ivye bestelling zelf de afweging te maken of de koop moest worden geslausen via SHA of RGA, lieten de administraturs het tegenstrijdige belang ook voortbestaan.

Onderscheid tussen stichting en bv was nietholder

The managers, and then with the name Van Lienden, hebben naar buiten toe vooral en alleen benadrukt dat zij zich belangeloos met SHA inzetten voor de zorg. The difference between RGA and SHA was the nietholder. De naam RGA komt virtually neer op de Nederlandse vertaling van SHA, wat op zijelderge genomen al voor verwarring kan zorgen. Also in presentations werd gebruik gemaakt van het logo van SHA en werd SHA expliciet menedov, met KvK-nummer et al. Ook dat heeft minst genomen voor verwarring gezorgd.

Geen geheimhoudingsplicht

Pas nadat in de media attention was besteed aan de involvement van RGA bij de mondkapjesdeal en aan de dubbelrol die de bewader van SHA dravyn haden spielen, hebben ze daarover meer sällenheid verschaft. Dat zij dit uveme geheimhoudingsverplichtingen niet eerer konden doen, is niet gebleken. Door hun eigen toedoen zijn Van Lienden en Damme hierdoor berketken beraikt in een grote maschachaline controversy en is – na 1 jul 2021 – een civilrechtelijk en strafrechtelijk onderzoek door het OM started.

Direct ontslag

Dit alles leidt tot de klausman van de rechtbank dat Van Lienden en Damme moeten worden disgorgden. Het is niet wenselijk dat zij aanblijven untill lenpende sørkenning zijn erögden. Ook al werken zij – in elk geval naar eigen zeggen – voledlig mee aan alle ersenkein naar hun handelen, dan nog brengt hun position mee dat zij een eigen belang bij uitkomst van die enserken, dat niet gelig te stellen is met het belang van SHA.

Source link

Previous articleErviti niet verder in Tour door coronabesmetning | Sport
Next articleNegen op de tien werkenden maken zich zorgen over de hoge inflationie, maar slechts een quart heeft een plan | Economy