Home Health Read more during COVID-19 in Maastricht UMC +

Read more during COVID-19 in Maastricht UMC +

Read more during COVID-19 in Maastricht UMC +

First corona golf

Sinds de eerste golf van de coronapandemie volg en en onderzoekt he Maastricht UMC + de gezondheid van he hart van op de ic opgenomen COVID-patiënten, door dagelijkse hartfilmpjes and he prikken van twee essentiële sto aan de hartspier en overbelasting van het hart (hartfalen). Door deze stoffen dagelijks te bepalen kon het beloop gedurende de hele ic opname in kaart gebracht worden. Additional manufacturers and operators of MUMC + for patients with ic-opname.

Dry publications

Immediately, this summary works on intensive care, cardiology and radiology, leading to three publications in pre-existing times. Twee daarvan geven inzicht in de rol van he hart tijdens ic-opname en én publikatie laat zien welke hartschade zes maanden na ic-opname nog zichtbaar is.

Kranslagaderverkalking

A CT-scan in the start of the ic-opname bracht de verkalking van de kransslagvaten in karart. Deze verkalking saidt normaliter versneld door risicofactoren als roken, een hoge bloddruk, een hoog cholesterol en overgewicht. Hoe meer verkalking, hoe kwetsbaarder he hart voor het antwikkelen van een hartinfarct. Het onderzoek liet zien dat patiënten met meer kransslagaderverkalking een grotere kans hadden op orgaanfalen tijdens de ic-opname.

Harm damage and back cover

In the blood can be circulated, the energy of the load on the heart rate (NT-proBNP) and the lower heart rate (hs-cTnT) reflectors. Analyze the overloading of the hard work that you can use to download the name. The ic patiënten die overleden lieten juist een stijging zien van NT-proBNP gedurende de opname. Onderzoekers weten nog niet exact vaardoor deze overbelasting ontstaat, daarvoor is meer onderzoek nodig. The suggestions suggest that the overloading of the hardcover will be met with overload. Tot slot hadden patiënten die overleden meer hartspierschade (hoger hs-cTnT) bij opname op de intensive care.

Rob Drysen, Cardiology Intensive in Maastricht UMC +: This is a Belarusian insight, you want to be able to find the right ones in the future.

Shade on ic-opname

Cardiologist in the field of Chahinda Ghossein-Doha in the first golf of the first cardiology in the Netherlands on behalf of the patients who overcame the disease. You can take a blood test, an ECG (hard film) and an MRI scan of the MRI. Uit deze onderzoeken blijkt dat bij bijna én derde van de onderzochte patiënten de stof die hartspierschade aangeeft nog verhoogd is. Give a 20% discount on a crane in 20% of the letters on the hard drive. Eén op de tien patiënten heeft zelfs tekenen van een doorgemaakte zeer zeldzame ontsteking aan de hartspier of hartzakje, міякардыт перыкардыту. In all delnemers aan this anderzoek was 40% on ic-opname een medische behandeling aan hart of vaten nodig.

Patients are enlisted in the government

Volgens Ghossein-Doha zijn dit opvallende bevindingen: ‘het is een bevestiging dat het cruciaal is om de gezondheid van het hart goed te volgen na de ic-opname. Het is echter nog onduidelijk of deze probleman aan hart en vaten door COVID-19 zelf komen, of dat het een patiënten populatie betreft die op voorhand al afwijkingen had die nog niet gediagnostiseerd waren, waardeenziekehardoen hoppendeerg hoppeia gedia determined. Om dit verder te onderzoeken heeft Ghossein-Doha samen met onderzoekers uit Utrecht en Amsterdam de Studie DEFENSE opgezet en hiervoor een ZonMw subsidie ​​van € 800.000 ontvangen Deze studie wordt uitgevoerd uitgevoerd 19.

Source link

Previous articleMogelijk untslag voor geïrriteerde 911-centralist tijdens schietpartij Buffalo | Buitenland
Next articleRuim helft werknemers in overgang ondervindt interfere with work