Home Netherlands Oost-Nederland County Police Administration Look at the news

Oost-Nederland County Police Administration Look at the news

Toen er signalen binnenkwamen over couldijk ongewenst gedrag, startte the team VIK (Veiligheid, Integriteit en Klachten) van de Polie in June 2021 a disciplined course. The leading functions are well maintained. Uit he onderzoek bleek dat er sprake was van een relatie met een kwetsbare medewerkster van wie de personeelszorg aan hem was toevertrouwd.

Michel de Rus van de Eenheidsleiding from the East of the Netherlands: It is likely to be for sale. Hetdrag dat we hebben geconstateerd doet daar op grove wijze afbreuk aan. Vandaar het besluit om hem te ontslaan. ‘ Ook wordt de leidinggevende verweten dat hij niet transparant is geweest over wat er speelde, terwijl de politie dit juist van leidinggevenden verwacht om te voorkomen dat zij in een kwetsbare positie terechtkomen en er onrust werk on.

Source link

Previous articlePoland opens the League of Nations group in Aran in Wales Buitenland Vetball
Next article‘Defensie trekt koninklijke familie voor’ | Binenland