Home Business Nederlandse arbeidsproductiviteit lager dan voor de coronapandemie

Nederlandse arbeidsproductiviteit lager dan voor de coronapandemie

De arbeidsproductiviteitet in Nederland is afgenomen ten oderwieden van de periode voor de coronapandemie. Dat meldt het Central Bureau voor de Statistiek dinsdag. Labor productivity, measured as gross domestic product (bbp) per hour worked, was 1.4 percent lower in the second quarter of 2022 than in the same quarter in 2019. In the entire eurozone, labor productivity in the same period was 0.9 percent toenomen.

Zowel het bbp van Nederland als het aantal gewerkte uren zijn tijdens de coronaperiode toegenomen. Maar omdat het aantal gewerkte uren starker groeide, is er sprake van een daling van de arbeidsproductiviteit. The increase in the number of working hours can partly be explained by the population growth of the Netherlands. In the last three years, the number of inhabitants increased by 1.8 percent. In addition, Nederlanders zijn ook meer uren gaan werken.

Read this article above the article title: Een voltijdbonus gaat niet alle vrouwen ertoe motivateren meer uren te werken, SCP suspects

De daling van de arbeidsproductiviteit in Nederland gaat in tegen de trend van de gehile eurozone, waar de productivity juist toenam. Het aantal gewerkte uren groeide hier naimen less hard than het bbp, so that productivity is 0.9 percent higher than three years ago. In België and Duitsland the growth was still stronger, the productivity was 2.3 and 1.6 percent higher respectively than in the second quarter of 2019. In these countries, the population is growing less hard than in the Netherlands.

Als een maat voor de efficiencie sihn wordt gewerkt, is de arbeidsproductiviteit een important economic indicator. An increasing productivity of a country.

Arbeidsproductiviteit in de landbouw stijgt fors

De arbeidsproductiviteit varies strongly per company. Opgesplitst in verschiedelden sectoren rekent het CBS niet meer met het bbp, maar secht het bureau naar de grosso addede waarde in de basisprijzen. Zo is in de grote bedrijfstak overheid, onderwijs en zorg het aantal gewerkte uren met 12.9 percent gestegen. De goeddede waarde groeide ook, maar bleie met een stilding van 6.7 procent toch achter, geumt de arbeidsproductiviteit daalde.

Also de financial services kampt met een grote daling. Hier werd 11.3 procente meer uren gewerkt, terwijl de goedodene waarde bijna 4 procente afnam. De landbouw is, naast nijverheid, informatie en communicatie en de prässigkeit serviceen, een van de weinige sectoren waar de productivityiteit juist fors toenam. Het antal gewerkte uren daalde hier met bijna 12 procent, terwijl de goedodene waarde een kleine groei liet zien. This resulted in a 14.6 percent increase in productivity.

Source link

Previous articleArib leaves without afscheid from the Tweede Kamer
Next articleLaurent de Munch and Casimir Schmidt complete the final places after the WK turnen | Other sports games