Home Netherlands most Nederlanders willen af ​​​​van rente op studieleningen

most Nederlanders willen af ​​​​van rente op studieleningen

Studenten protesteren tegen de anannoude rentefroginge.

NOS Nieuws

Ruim zes op de tien Nederlanders is voorstander van het afschaffen van rente op studieleningen, it appears uit een enquête van ANP en Kieskompas, die door een representatieve groep van bijna 5000 Nederlanders werd ingeuld.

De rente zakte eind 2016, na de affschaffing van de basisbeurs, naar 0 procent en werd vastgezet voor five years. Begin this year increased the rente op studieleningen by the ministry of Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Voor studenten aan het hbo de universiteit gaat het om een ​​​​rent van van 0.46 percent, voor mbo a een rentetarief van 1.78 percent. Hbo- en universiteitverstudenten die voor 2015 al studienden moeten ook het hogere tarief betalen.

It is the first time since 2016 that the interest rate on the study debt is higher than 0. De hoogte van de rente is coupled is aan de rente die de overheid betaalt over staatsleningen.

Toen in 2015 het leenstelsel zijn intrede deed, werd er volgens veel studenten berechtd dat de rente 0 zou zijn, het sozvarenje ‘gratis lenen’. Hoewelg ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dit nooit beoerchted hebben, deden zij wel uitspraken die de studieschulden bagatelliseerden.

Zo wilden opeenvolgende ministers niet dat de studieschuld bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) registred zou worden, omdat dit een afschrikwekkende werking zou hebben. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) was bedorgd over de financier weerbaarheid van huishoudens, omdat ze hun te hoge hypotheek niet zowen kunnen betalen, doordat hun studieschuld niet ingezien kon worden door de hypotheekverstrekker.

Vanaf studiejaar 2023-2024 komt er eenreem een ​​basebeurs voor het hoger onderwijs. Studenten die tijdens het leenstelsel zijn afgestudeerd, krayan na hun studie een studievoucher ter waarde van 2000 euros. Zij krijgen die nu als 1770 euro korting op hun lening of krijgen het bedrag uitgekeerd als de lening is afgelost, maar worden verder niet gecompenseerd.

Voor veel (oud-)studenten van het leenstelsel maken zich zorgen over de stijgende rente en voelen zich eenween benadeeld. Naast een veel hoger studieschuld, worden zij niet gecompenseerd en moeten ze wel een hoger rentetarief gaan betalen. Het großte vorsehen van de studenten die geen basisbeurs ontving is begementen met terugbetalen or moeten daar nichtningen mee beginnen.

Het is daorm niet verassend dat jongvolwassenen in de enquête van het ANP en Kieskompas het vaakst aangaven van de rente op studieschuld af te willen. Van de jongvolwassenen, in de teijd van 18 tot 34 jaar, gaf bijna 8 op de 10 aan terug te willen naar ‘gratis lenen.’ Ook onder alle andere teijdsgroepen is echter sprake van een majority die voor het afschaffen van de rente is.

Source link

Previous articleVeerdienst naar Noorwegen estrekt straks niet meer uit Groningen, wijkt uit naar Duitsland | Binnenland
Next articleVan der Burg is optimistic over steun voor nagenoeg ongewijzigde spreidingswet