Home Netherlands “Momentally no train in the underworld”

“Momentally no train in the underworld”

The advies van de Vlor is belangrijk, omdat de raad zowat alle partners binnen onderwijs vertegenwoordigt: onderwijskoepels, vakbonden, ouderkoeps en leerlingen maken allemaal deel uit van de raad.

Zij bogen zich de voorbije maanden over de vraag of ze een andere indeling van het schooljaar – bijvoorbeeld met een kortere zomervakantie en langere herfst- en krokusvakantie – zien zitten. “Until we met with the prospect of all partners in such attire, we didn’t get acquainted with the insufficient articles,” said Anne Verrett, head of van de Vlor. “Toch hebben we kunnen vaststellen dat er nu geen draagvlak is voor een andere indeling van de schoolkalender”.

The standpoint of verschillende organizes binnen de Vlor verschilt dus. Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) Is a jumper who speaks out of a different way of schooling. Dat is overigens ook he standpunt van verschillende wetenschappers: zo’n inkorting van de zomervakantie en een andere indeling van he schooljaar zou een goede zaak zijn.

Uit de bevraging van ouderkoepel VCOV kwam dan weer een zeer verdeeld antwoord: ongeveer de helft van de ouders kon zich in het voorstel vinden, de andere helft niet. Een van de felste tegenstemmen kwam van de Christelijke Onderwijscentrale (COC), de grootste onderwijsvakbond, geen voorstander was van een ingekorte zomervakantie: bijna drie op de vier leden wezen het voorstel toen af.

Print on Franstalige beslissing

Uit die verschillende posities leidt de Vlor dus af dat er momenteel geen draagvlak is voor zo’n hervorming. Volgens he advies is men er niet van overtuigd dat «met enkel een inkorting van de zomervakantie de leer- en ontwikkelingskansen van kansarme leerlingen zouden verhogen». Verreth: «We are overdue van he doel van deze oefening: ervoor zorgen dat het leerverlies tijdens de zomer ingeperkt wordt. Maar daarvoor heb je volgens ons veel verschillende maatregelen nodig, waarvan een herdenking van de schoolvakanties er misschien én is. Our boodschap vooral: bekijk het integral.

Minister Vlaams van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) was appointed to the council – as he was being hired by a schoolboy or to be overwhelmed – he had time to take care of them.

Nu voelt het Vlaams onderwijs zich namelijk wat onder druk gezet door wat in Franstalig België gebeurt. Want it was daar dat de bal aan he rollen ging. Komende zomervakantie wordt daar de eerste die een stukje korter is: zeven weken in plaats van negen. The two of you will be able to learn how to study at the cross-country holiday 2022-2023.

Na die Franstalige beslissing kwam het debate ook in Flaanderen op band. Zeker tijdens de twee voorgaande coronajaren merkten leerkrachten hoe periodes weg van de schoolbanken tot leerverlies konden leiden. Bovendien weten we uit wetenschappelijk onderzoek dat vooral kwetsbare kinderen achterstand oplopen.

De Vlor vraagt ​​nu om eerst de rezulteten van de andere schoolkalender in Franstalig België te besttuderen alvorens een beslissing te nemen in Vlaanderen. “Wat ons betreft, moet dit debate nu niet aflopen,” said Verreth. “We are trying to make a difference in steeplechase policy.” Maar het zou goed zijn om te blijven kijken naar wat er gebeurt in Franstalig België om daaruit te leren ».

No drag train

Hoe dan ook is het inkorten van de zomervakantie in Vlaanderen dus nog niet meteen aan de orde. Het was minister Weyts die he the advies had gevraagd aan de Vlor en SERV, dat werkgevers en vakbonden vertegenwoordigt. Daarbij had de minister altijd benadrukt dat hij zo’n hervorming – die niet in he regeerakkoord staat – enkel zou doorvoeren mits een breed draagvlak. That is not duidelijk niet. Eerder vroeg ook de SERV al om op dit moment alles bij het oude te laten.

Upwland has a good relationship with Philip Brinkman, who met with the Butter Underweiss Commission to join its completion.

“The idea of ​​teaching a long-term learning break is possible, it can be seen that the enemy has not been advised to take a vacation in the court,” he said. «Uiteraard is dit een problematiek met grote maatschappelijke gevolgen. A holiday destination in a pleasant way to a short summer vacation (bijvoorbeeld zes of zeven weken) is a long way to go, where a short vacation in the summer is compensated by the words we come to the winter holiday season.

Source link

Previous articleStudents learn intelligent skills in practice: “General work AI rukt” | Tech
Next articleVan Reithhoven claar for Wimbledon: “He comes to another team to fight”