Home Tech Men with knowledgeable contacts can be risky to pay attention to

Men with knowledgeable contacts can be risky to pay attention to

According to the European newspaper, there is a risk of a problem with the appendix virus on the “lag”. However, for a group of people who have regular sex with promising partners, they risk a lot: “Matig.” This is the conclusion of one of the most dangerous changes in the recent break-up of the Apenpocks in Europe. Tot nu toe zijn in negen Europase landen in total 67 besmettingen bevestigd. In the Netherlands, the state will start.

Het apenpokkenvirus is endemic in West Central Africa. It has been established that the virus has been removed by wild animals (for the first time in a row) on behalf of men over a religious act that has been ruled out by the people on the menu. On the other hand, in the western part of the country, one of the most popular places is a trip of the most famous living days. Meestal blijft de omvang van zo’n uitbraak buiten Afrika beperkt, omdat die door isolatie van patiënten relatief makkelijk kan worden ingedamd, aangezien het virus alleen bij intensief contact op anderen wordt overgedragen. Normally, the difference in distribution is due to the fact that the employees are employed.

Well done

Dat er nu toch een forse uitbraak kon ontstaan ​​heeft waarschijnlijk te maken met een ongelukkig toeval waarbij het virus belandde in een netwerk van mannen die seks hebben met mannen. De vier belgische besmettingen be there for the Darklands fetish festival from 5 to 8 May in Antwerp. Ook bij enkele Nederlandse besmettingen this festival is worth a bronze. Hoewel apenpokken geen geslachtsziekte zijn, vizzen de kenmerken van de verschijnselen er volgens het ECDC soms op dat de virusoverdracht waarschijnlijk tijdens seksuele activiteiten heeft plaatsgevonden.

According to the ECDC, this is not the case. Dat wil zeggen dat de verschijnselen niet dermate ernstig zijn dat de getroffenen in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Mensen can be considered a very popular person with high blood pressure, high blood pressure, weakness and obsessive-compulsive disorder. Op de huid verschijnen de eerste bultjes en vervolgens de kenmerkende met vocht gevulde blaasjes, de pokken, die besmettelijk zijn. The blaas can be found in the rest of the world. If the blaze generates it, the patient does not have a long history. Dat kan twee tot vier weken duren.

Apenpokken has been given a very long incubation period of 5 to 21 days, vandaar dat he RIVM en enkele buitenlandse gezondheidsinstanties nouwe contacten van een patiënt konsultant om drie weken quarantaine aan te houuden. In the Afrikaans language, it is best to take a break from isolation and quarantine.

Antiviral agent

In the African Bronze Age, a percentage of 1 to 10 percent of patients is used. Dat is vaarschijnlijk een overschatting, omdat met name de sterfgevallen nauwkeurig zijn geregistreerd, maar lang niet alle besmettingen even goed zijn bijgehouden. Daar komt nog bij dat in Europa de medische zorg veel beter zal zijn dan in ruraal Afrika. It is an antiviral agent (tecovirimat) that can be used to work and it can be used for up to 85 percent of applications. In Great Britain, it is possible to vaccinate in the middle of the ring by vaccinating against the spread of infection.

The ECDC has been able to open this site in Europe, but the virus can be detected in wild animals as soon as possible. But it’s risky spill schat het ECDC in als “erg laag” en als he gebeurt is de vraag of van daaruit veel mensen besmet kunnen raken. Over hegmeen komen mensen in Europe niet veel met with eekhoorns andere knaagdieren in aanraking. This is Africa Anders, waar veel meat bushes spoken.

Dan is er nog he risico dat het virus zich door genetische veranderingen beter weet aan te passen aan de mens al gastheer. Een eerste analyze van Portuguese onderzoekers stelt gerust. The virus that is now the only way to get rid of the Apenpock virus virus came to Nigeria in 2018 with a small breakdown in the West. However, there are many small changes in the virus that this mission is about “micro-evolution”.

Source link

Previous articleМужчына (34) verdacht van oorlogsmisdrijven Syrië in Kerkrade
Next articleVlaamse regering moet Greenpeace dwangsom van 850.000 euro betalen for falend Luchtbeleidsplan