Home Education Martin Buber can check, not to start, Kerkrad Gaat ashore

Martin Buber can check, not to start, Kerkrad Gaat ashore

De gemeente Kerkrade had a new application for a new open school for children, had a child, but this was a vocal act. The school zou de naam Het Martin Buber krijgen. Bij een Positief Advies zou de School in August 2023, when to begin work. The municipality of Kerkrade is one of the ones to be inspected and inspected. This is regional online.

Onderwijinspectie heeftgegeven dat de onderwijsplannen van Het Martin Buber op vijf van de zes toelatingscriteria goed scores. Onderdeel burgerschapsonderwijs scoort naar he ordeel van de Onderwijsinspectie een onvoldoende. Daarom krijgt Het Martin Buber nog geen groen licht om volgend jaar van start te gaan.

Burgerschapsonderwijs

Wethouder Jo Schlangen (Onderwijs) can not be found in the order of Onderwijsinspectie. “On Martin Buber, the state burgerschapsonderwijs central. The word is based on one of the fundamentals of the underlying trend. Juist bij Het Martin Buber leer je jezelf, de ander en ieders rol in de maatschappij echt kennen ”, aldus Schlangen.

Boilless procedure

Ok, Mayor Peter Dassen is erg teleurgesteld in he ordeel van de inspectionie. Zij geeft aan dat de gemeente direct in bezwaar gaat tegen het besluit en ze rekent erop dat in de bezwaarprocedure de school alsnog wordt toegekend.

Doors: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk

Source link

Previous article‘We moeten meer naar Jos en Gerda luisteren, anders halen we straks ook nog maar 10 procent van de stemmen’’
Next articleDo you have the name of Europe in Aranya, which is over 17 years old? “Back to the Netherlands”