Home Business ‘Learn to play at the top of the list’

‘Learn to play at the top of the list’

If you want to be able to read this article, you will be able to defend yourself, you will be able to stimulate the cabinet on a short period of time. It is an advisor, workbench and descundigen verenigd in the socio-economic councils (SER).

“As a public figure, we will be able to live, we will be able to work with each other”, said econoom Bas ter Weel, crowned by SER. If you find that the cabinet allows you to use it to work more or less open the door. For the most part, it is possible to provide more information for children.

“It takes time to get rid of human self-esteem, but we don’t want to stimulate you and keep your eye on me,” said Ter Weel.

Great ambitions

The cabinet will have a summer room with a plan to be included in the public sector. Pre-ordering a series of SERs with an advies where you can get rid of bad problems.

Volgens de SER leidt bejvoorbeeld he tekort aan leraren tot teruglopende prestates van kinderen in het onderwijs. Daarnaast wordt het voor de overheid lastig om grote ambities rond klimaat en woningbouw waar te maken als de tekorten aanhouden.

In the face of the problem, you have lost your temper, the word has been voiced, and the people have been able to work in the degenerate world, and the work will take place.

Kinderopwang

Vooral leraren en zorgpersoneel werken relatief veel in deeltijd en sommigen zouden best meer willen werken, staat in het advies. .

In addition to men, you should be able to apply for childcare for children, but when you hear about the date, you can be able to use the property for the staff of the child. There are 50,000 additional workers in the sector.

Daarnaast said that there was a significant potential of 1.3 million people in the Netherlands in the Netherlands. Ook zou het kabinet moeten proberen om meer gepensioneerden terug aan he werk te krijgen. «Deze groep vitale ouderen zal de komende jaren sterk in omvang toenemen».

Wider contract

Upvaland genoeg houdt het advies zich enigszins op de vlakte wat betreft arbeidsmigranten. The European Union will make it possible for migrants to stay outside the EU. The SER writes that migrants can be arrested, but they will be able to do so in the future. Welcome to the status of a member of the state of affairs to help you.

De SER raadt aan op de lange termijn he werk in bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs aantrekkelijker te maken, door onder meer de regeldruk te verminderen. Ook is the advies om meer met vante kontracten te werken en moet de overheid meer insetten op diversiteit om als werkgever aantrekkelijker te worden.

To be able to try to find out what can be done in the workplace, to be able to digitize it.

Source link

Previous articleFeyenoorders can be overwhelmed by the world in the last half of the final year | Conference League Final
Next articleDit gebeurde er vannacht: Russen veroveren terrein in de Danbas, noodtoestand Hongarije vanwege oorlog | Buitenland