Home Netherlands Kids’ hard-to-reach children in the country, help yourself to school

Kids’ hard-to-reach children in the country, help yourself to school

Kids' hard-to-reach children in the country, help yourself to school

Uiteindelijk moeten alle scholen zo’n baseteam krijgen. For the next 350 years, you can apply for a subsidy where you can apply for extra-free extras.

The banks have a contact with overhead

It does not allow you to be able to read and write more about the issues you need to learn, base you on the democratic state, media news, criticism and information that you can use in contact with the bank.

The scholar is not in a hurry to be able to reach the level of children. Externe invloeden waar leraren geen vat op hebben spelen ook mee, zoals ouders die zelf niet goed kunnen lezen en schrijven en verouderde leerdoelen en lesmaterial. Ook op ouders, en op bijvoorbeeld bibliotheken, wordt een beroep gedaan.

Strenger view

Wiersma wil op de lange termijn samen met the general plan plan. Dat richt zich op de voor- en vroegschoolse educatie, primair onderwijs, voortgezet onderwijs (inclusief he speciaal onderwijs) en het middelbaar beroepsonderwijs.

The minister is just going to school. Onderwijsinspectie moet stringer toezicht gaan houden en sneller ingrijpen als scholen te weinig actie ondernemen o onvoldoende resulaat boeken.

De commende twee jaar wordt naast het taal- en rekenonderwijs ook de rest van he curriculum, ofwel de leerplannen, vernieuwd.

Source link

Previous articleFeestelijke en beheersbare avond ў Амстердаме, 51 aanhoudingen
Next articleOntoereikend sonnet – NRC