Home Netherlands Johan Remkes wins the Machiavellian Prize 2022 to fight the crisis |...

Johan Remkes wins the Machiavellian Prize 2022 to fight the crisis | Binnenland

Johan Remkes ontwangt wondsangt de Machiavelliprijs 2022, meldt Stichting Machiavelli. Hij kriigt hem voor zijn anappak van de nitrogencrisis in 2022. De prijs wordt annual eideristrt aan iemand die een ‘remarkable prestatie’ op het gebied van publieke communicatie heeft geleverd.

,,Met een kerpe blik op de touht en tegelijk een gevölf voor het ananzeige sentiment weet hij mensen te binden en beweging te bringen”, zo ververtt het juryrapport. ,,The Remkes-factor, die gaat over communicatie. Johan Remkes verbindt parties en weet een vastgelopen dialogog weer op gang te brengen. Met oog voor de differen tussen de denkkaders in politik Den Haag en de daily praktisk van de boeren.”

Het rapport prijst onder meer het ‘helder taalgebruik’ en ‘een nuchtere opstelling’ van Remkes, en zijn luisterend vermogen: ,,Weten wanneer je moet praten, moet luisteren en wanneer je moet zwijgen. Dat alles is van cruciaal belang geweest om het nichtgendossier uit het slop te trekken. En om wanhopige boeren weer een beitke perspectief en versjonen te bieden.”

Styxtofcrisis

In October, vorig jaar kwam Remkes met zijn rapport about de nigencrisis. De bemiddelaar vond dat het kabinet na jaren van ‘zwalkend beleid’ razendsnel in actie moet komen om te voorkommen dat Nederland op slot wordt gezet, zei hij. Binnen een jaar moeten 500 tot 600 berijnden drastisch gegenuitstoot verminden door uitkoop, verhuizen or andere bedrijfsvoering.

Marja Wagenaar, voorzitter van Stichting Machiavelli, overhandigt de prijs voensdagmiddag aan Remkes in het Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. The issue starts at 17.00 live via Stif Machiavelli. Eerdere winnaars zijn onder Meer Gerrit Hiemstra, Marion Koopmans and Diederik Gommers and burgeeester Eberhard van der Laan.

What was Niccolò Machiavelli?

De Stichting Machiavelli reikt sinds 1989 de Machiavelliprijs uit. Both the foundation and the prize are named after Niccolò Machiavelli, an Italian diplomat and political philosopher. He left Florence on May 3, 1469, and on June 21, 1527, Machiavelli was Secretary of the Chancellery of the Florentine Republic of Tweed.

Een van de bekendste werken van Machiavelli is The principle (de vorst/de heerser). Daarin zet hij een politieke theorie uiteen waarten het comprehensive ‘virtù’ centralal staat. Dat verwijst naar de politieke daadkracht van een man. Een prins zou, indien hij moest cholieren tussen geliefd zijn of gevreesd, die laatste moeten cholieren. Machiavelli was aware of the larger military strategy, historicus en dichter. Zijn werk Dell’arte della guerra (de krijgkunst) gaat over militaire wetenschap. Dit is het enige werk van hem dat nog bij zijn leven verscheen in druk.

Source link

Previous articleHoge otretkbonus, maar ‘derdelanders’ uit Ukraine blijven in opvang in Nederland | Binnenland
Next articleklimaatdoelen uit zicht door gegenbeperkingen