Home Business Jetten gaat het klimatbeleid ‘ongehoord strak sturen’

Jetten gaat het klimatbeleid ‘ongehoord strak sturen’

Minister Jetten (Klimaat, D66) does not have a region of air conditioning in front of the country. The ministers are in favor of land construction, trafficking, industry and non-governmental activities, but they have three different plans for planning plans on their property.

“It’s like an unheard of strain on the development of the air conditioning chord,” he said. In addition to the ‘leading agreement’, this is under the leadership of the Minister of Foreign Affairs Ed Nijpels (VVD) for the development of the coordinated agreement, which is based on three years of other roles. Nijpels stapt later dit jaar op als voorzitter.

Jetten zal de bestuurlijke veranderingen voor het somerreces aan de Tweede Kamer presenteren, blijkt uit een rondgang onder ingewijden. The veto-wielding ministries of economic affairs in the climate will not be involved. “We want to inform the Tweed Rooms that we don’t have to listen to our music,” he said.

Onder de strakkere regie van he cabinet moeten de afspraken uit he climatikatkoord uit 2019 en de ambitieuzere doelen van het coalitieakkoord van eind 2021 worden samengevoegd. The best model is the best model of the chord in November.

In the area of ​​the year, the air conditioners are located in the upper half of the country. Ook komt er dit jaar een Klimaatraad die uit acht tot tien onafhankelijke wetenschappers bestaat. The councils are well-groomed and unforgettable, as long as the United Kingdom is open. In 2008, the Climate Change Committee met with us.

The climate agreement will be CO2-ustostoot in 2030 49 percent of the stock in 1990. The development of the warrior is in the form of a possibility of reluctance. Maar met with Minister Eric Vibes (Klimaat, VVD) toonden de bewindslieden amper betrokkenheid bij het akkoord. De verantwoordelijke ministers voor landbouw, verkeer en wonen waren zelden of nooit bij overleg rond het klimaatakkoord aanwezig. In een gesprek met NRC eerder dit jaar constateerde Jetten dat betrokkenen bij het klimaatakkoord “soms zelfs tegen de stroom vanuit Den Haag in” moesten gaan.

De benodigde steun kwam evenmin toen bleek dat de verduurzaming niet snel genoeg ging om de doelen te halen. The Planning Bureau for Leefomgeving was informed that before the year it was 49 percent of the 2030 percent reduction in 2030.

The Coalition Coordination of Rutte IV is currently one year old. For the extra reduction, you have to be able to pay for a copy of CO2-Heffing to open a nationalization program. Last week, on the back of 2025, the traditional cv-kettle was served and an alternative was made, a heat pump room.

Now in February, a year later, we would like to have a round of air conditioning. “It simply came to our notice then. […] My food industry is not: it is a coalite agreement and we do not want to deal with it, ”he said. NRC.

Exaggerates the positive of Meerderhead

Van de geraadpleegde betrokkenen bij he klimatakatakord reageert de overgrote meerderheid positief op het nieuwe beleid. Veel veranderingen die Jetten wil invoeren, komen al aan de orde in een ‘adviesnotitie’ die in listest onder verantwoordelijkheid van de leiding van he klimaatakkoord was uitgebracht. According to the Minister, no definite plans have been made, but there are no partners.

Vertegenwoordigers van bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organizatates vormden sinds 2019 vijf overlegorganen, die ‘klimattafels’ worden genoemd. The shares of shared buildings, land building, industry, electricity and built-up area. Een betrokkene: „Het is nooit helemaal holder geworden wat de functies van die tafels waren. Wat is hun verantwoordelijkheid, wat is de verantwoordelijkheid van het kabinet? Ik hend het heel goed dat daar nu holderheid in komt ».

There are no differences between the divisions of verantwoordelijkheid for the development of war and the war of the tables more of a function in practical development. In the new year, it is important to be able to play the role of a transferee, and to be able to enter the camp (the municipality, the province) is just right. According to the table, the current production of electricity – in 2030 it is 70 percent of the current hernia – can be saved in a few years with the high energy system of the Netherlands.

In addition to the climate agreement, the climate agreement is not a long way to coordinate, but it is important to play a democratic role. The precautionary principle of this overlay comes in other ways; Ed Nijpels (72) has recently received an internal complaint. In 2013, the Minister was launched in 2013 and was appointed for Climate Coordinates. Nijpels can only react to the cabinet’s plan.

Source link

Previous articleDoorvoerhandel fors sinder na Brexit, export van Hollandse waar nam toe
Next articlePhoto of van lockdownborrel met Johnson gepubliceerd