Home Uncategorized In elk verlangen shuilt een verlangen naar iets beters

In elk verlangen shuilt een verlangen naar iets beters

In elk verlangen shuilt een verlangen naar iets beters


Vending. It was the good architect Floris Alchemade (60 years old), its architect Jaar Reiksbaumeister. Nu kun je zeggen dat er genoeg verandert zonder dat we daar veel aan hoeven te doen, maar voor positiv verandering is meestal enige inzet nodig. Enzet heheft Alkemade wel, en ideeën ook. Hij is een van die mensen die je humeur doen verbeteren, omdat je als je een poosje met ze praat, gaat denken dat er inderdaad veel mogelijk is en veel te verzinnen, te veranderen, te doen, dat alles helemaal en niet o vastliget verloren is , welnee. The last book you have written here is the title you read: De toekomst van Nederland. The art of re-enacting you (2020). That very well. Dat dingen niet in orde zijn is tot daaraan toe, maar ze hoeven niet zo te blijven.

We spreken elkaar in a cafe in Nijmegen. De oorlog in Oekraïne is nog maar een paar dagen oud en er lijkt veel reden tot somberheid. Maar is not on our table. I really want to be an optimistic architect.

“Architecture”, he said, “makes over aesthetic aesthetics and over materials and overshoes in the map of different views, which is very interesting.” Het denken: wat er is, kan ook anders zijn, it is inherently optimistic. In that time, it was a great opportunity to have an overwhelming idea of ​​the script, and to make it easier for you to have a good time. But he is not creative. The creativity that comes with using a script in a way that makes you want to be optimistic, but that doesn’t give you the opportunity to do so. Wat kun je nou wél doen. Hoe ga je nu iets veranderen in de wereld ».

There are no signs of change.

“No, it’s not easy for you.” I think that we are always looking forward to the fact that we have to be able to help each other, as well as to be able to work, to be able to do more positively. What we have intrigue is this domain van wat we will be happy to discover Great Technology. Terwijl ik ervan overtuigd ben dat bijna iedereen nog heel andere zaken wil die volledig buiten beeld blijven omdat dat nooit onderzocht wordt ».

Over the ‘other zaken’ die op heel other terreinen liggen, willen we het wel eens hebben. Alkemade houdt binnenkort (March 23) een rede in de Bergkerk in Amersfoort met als uitgangspunt de Bijbelse Bergrede, waarin, staande op een berg, spreekt over hoe de mensen moeten leven en wat en moeten doen. De beroemde ‘zaligsprekingen’ komen uit de Bergrede (‘Zalig zijn de armen van geest’) en de zogenaamde ‘gulden regel’: “Heb uw naaste lief gelijk u zelf en God boven allen”.

However, Alkemade is not a religious believer. De Bergrede leest hij, hoe kan het ook anders, als „een duidelijke oproep tot verandering“.

Photo by Merlin Daleman

Als jongen was Alkemade graag buiten en trok hij zich niet te veel aan van wat de school (of de plaatselijke politie) van hem wilde. Dat leidde tot niet erg geweldige schoolresultaten en daarom besloten zijn ouders hem op een kloosterschool te doen. Enorme enanme overgang, van het ongebonden vre leven, naar de strenge regelmaat van de paters. Maar wonderlijk genoeg beviel het his eigenlijk heel goed. The godsdiestonderwijs leek meer op filosofielessen dan religie, de paters hadden, zegt hij, een heel open houding. “Ze zeiden: religia gaat over geloven, niet over zeker veten. This is a great way to twist. En leerden ons verschillende lagen in de Bijbelse verhalen te ontdekken. The fascinating idea is that it is almost impossible. Dat vond ik ook het boeiende aan de Bergrede, dat er vooral vrijheid uit spreekt, vanuit de spanning tussen de waarheid en de interpretatie daarvan ».

Jesus was given the power to stay, but his project was changing, he was in the world. Omdat hij de waarheid anders interpreteert.

“This is a natural thing to do, but it is not necessary to be a fool, but it is in the manner of all kinds of words in your own interpretations, which are in the most absurd ways.” Het blijkt dat wetenschap, hoe geweldig ook, een te mager verhaal is om mensen te overtuigen, en bovendien kunnen de conclusies daarvan vervormd en verbogen worden en ingezet vo allerlei, ook ongewenste, doeleinden. Dat is wat mij treft in de Bergrede, die zegt: zoek nou eens de overtuiging op een total ander terrein. Dat je niet pretend: ik heb de waarheid in pacht maar dat je kijkt naar waarom gaat het je eigenlijk, wat zoek je nou eigenlijk ».

Windmolens is a part of it, over the last year it is really good for other technicians

En dan heeft u het over onze begeerte – ‘leid ons niet in bekoring’ – die niet alleen maar slecht is. In addition to the differences in integrity, in a very practical manner.

“It simply came to our notice then. We have a program in the Netherlands, ‘Room for rivers’. In this program there was also an accurate story: ruimtelijke kwaliteit. En dan zie je dus dat mensen bij hele grote ingrepen in het landschap die met waterhuishouding te maken hebben, gaan zien: ‘hé ik raak niet alleen iets kwijt maar ik win eigenlijk een prachtig landschap terug’. Volgens mij kun je daar ook oen een politiek op bouwen, op de koppeling tussen rechtvaardigheid en esthetische kvaliteit ».

Denkt u dat echt? Het lijkt vaak of schoonheid de meeste mensen niets kan schelen.

“It simply came to our notice then. Iedereen koestert toch het landschap waar-ie in woont, iedereen voelt toch landschapspijn wanneer dat, zoals bijvoorbeeld va Ushodnim Brabantse, vol gezet wordt met grote logistieke loodsen. Als je grote veranderingen in gang moet zetten voor klimatadaptatie en een ander voedselproductie en mensen ervaren iedere verandering als een verslechtering, dan heb je je weerstand ingebouwd. At that moment, he and the other doelen aan koppelt kan het process zich echt versterken, dat zou toch de opgave moeten zijn. What time does it take to make a difference: how can we make all kinds of landscapes? ”

Als je overal windmolens en zonnepanelen neerzet wordt het niet meteen mooier.

“No, because the sun panels on a good agricultural land, it is very interesting. In the windswept, we are not overwhelmed, but it is a great landscape to be able to graze well, but it can be very difficult. In a windy moment, it is timeless to be able to use other energy-efficient techniques. “

Dat dat best lang is als je ernaast woont zeg ik en dat geeft hij toe. But it doesn’t matter if you are enthousiasm, you don’t want to be overwhelmed by new technologies or small country buildings, but you will be able to find products with the help of the people that you have to measure in local areas. In addition to the fascinating nature of the development of large-scale landscaping in our country, the countries of the country have been divided into disputes, and this is where the highest pixel land use is. One of the most interesting features is made by our master.

Maar iedere verandering begint met pijn natuurlijk, tempert Alkemade zelf de vreugde, je moet afscheid nemen van een systeem waar mensen goed in zijn en hun brood mee verdienen, van wat je kent en weet. The verhaal moet daarom zijn: wat bereik je ermee.

Do you want to change your mind?

“I have a lively life with the telkens grote veranderingen, eerst van de vrijheid naar die kloosterschool. Toen ging ik in Delft studeren en ik kwam in huis bij een junk en een alkaholist, hoe groot kan de afstand zijn? En toen ging ik bij Rem Koolhaas’ bureau OMA werken, echt over de hele wereld, en toen ben ik zonder enig plan voor mezelf begonnen in Parijs. En toen kwam ineens Rijksbouwmeester voorbij – ik vind het héérlijk om af en toe alles opzij te schuiven en gewoon iets Anders te gaan doen ”.

Ik heb grote surprised for Eve. The self-defense, that is what our people do

The shower and wind are just fine.

“Yes, but without it. Toen ik na achttien jaar bij Rem Koolhaas wegging, was ik een van de zes partners van een billdberoemd architectenbureau, ik stond zeg maar bovenaan de voedselketen en dat dan allemaal achterlaten … ”

Baar act in dates dan?

“It simply came to our notice then. It was a good idea. For the first time, OMA has been able to do all the work and work. A vooral de laatste jaren kwamen de opdrachten gewoon binnen. Het was een kwestie van kiezen en dan wist ik gewoon: dit gaan we doen, daar ga ik die en die op zetten enzovoort. I dacht toen: als ik nu niet ga, dan doe ik dit de rest van mijn leven. You should be able to find out what you are looking for, but you will be able to do it, but you will be able to do it again ».

In uw Bergrede schrijft u dat het paradisjs misschien wel wat saai is.

“Yes, I have it over an existential place. Daarom vond ik het leuk om Eva onder de aandacht te brengen, die wél eet van de boom van kennis van goed en kwaad. The self-loathing, the self-loathing, that is what our people do. Daar zit de spanning en de creativity.

En u zegt nu eens: het is wel Eva die dat heeft bedacht.

“I, ik heb grote surprised for Eva. Het is fascinating om te zien dat alle interpretations altijd de schuld bij haar leggen en de gehoorzaamheid van Adam aanprijzen. Are you in the mood to do that?

Can God bolt van Adam Hewild Hebben?

“No! “Why do you have a respectful attitude as well as what you want to do with a good life?”

Heeft you a godsbeeld?

“I have a lot of ideas that absolutely do not mean that we are religious.” Het idee dat je een hele moral bouwt op de belofte van een goed leven in het hiernamaals, dat vind ik al zo totaal tegenstrijdig, alsof het een soort handelstransactie is ».

Idereen wil toch wel delel uitmaken van een gemeenschap. Let’s go

U heeft het juist koni nad handelen, niet nad afwachten en gehoorzamen.

“That’s all there is to it and we’ll be happy.”

“On the other side: one of the laws in the Christian religion is the most important thing to do with misery, barbarism. That wind is really a great driving force in the ambitious. Dus een aantal zaken erin zijn wat mij betreft wel precies wat onze tijd nodig heeft. I don’t have a good picture of the beginning of this story. Kijk naar het sterrenstelsel, het heelal, naar onze natuur – daar zit zo’n rijkdom in dat het bijna een belediging is om te zeggen dat je daar ook nog een toegevoegde religieuze werkelijkheid bij nodig hebheid. Hoeveel meer moet je willen ».

Dat is ook een thema van uw Bergrede: je moet niet per se meer willen.

“No, but I think so. It’s good that Eva Kiest. Vanuit hetzitt inststaat het vermogen om ons dingen te verbeelden en daar dingen uit te distilleren die ons helpen om ons leven te verbeteren of te begrijpen, dat is fantastisch, dat hele domain van kunst en wetenschap. Daar moet de vernieuwing toch vandaan komen. Dus daarom heb ik ook sympathy voor onze begeerte. Vanuit een zondebesef moet die minder worden, we willen te veel, maar tegelijkertijd shchilt in ieder verlangen een verlangen naar iets beters. It doesn’t matter what we can do. “

Lis Ok is an interview with the series De moeite waard: Aktavi Walters: “Ineens besefte ik: ik kan alles maken wat ik wil”

U buigt de richting van het begeren om.

“Yeah, with the help of a little girl, he’s shielded from an enormous power.” It has a very good business, but it is commercially available. Do you want to do something: why do we not want to know what we want to do now?

Do you want to give an answer to your words? “We” are not like that.

“No, called mensen, called uitingen, called verlangens. Maar ik denk dat iedereen toch wel deel uit wil maken van een gemeenschap. That is what you want. It is a domain that we have explored, a domain of idealism. Of course we want a bath and a car in a beautiful house for children. It is very difficult to be an outsider, an outsider, an outsider, to be able to do so. ”Source link

Previous article‘Kunstenaars en zzp’ers zijn nog steeds intens kwetsbaar’
Next article9 simple procedures die gezond leven draaglijk houden