Home Uncategorized “I don’t have a psychiatric patient. I was asked about it.”

“I don’t have a psychiatric patient. I was asked about it.”


Weischeid is a bolt of this goal like Kenis Hebben, Aldus Evut Katau. “I don’t know how to get over a job, but I don’t want to give it to anyone who can help me.” Hij schreef het book ‘Wie is er nou eigenlijk gek?’ over his psychic lijden dat onnodig 23 jaar lang duurde, mede door foute diagnoses vanuit GGZ en overmedicatie. A ding weet hij na het schrijven van zijn boek heel zeker. “It simply came to our notice then. Dat is nog wel de meest waardevolle les van he schrijven van mijn book ».

On the right side of the interview, the interviewee will be able to answer “mentally”. “What is a new mental life and what does it mean?” My book is very easy to find, then I want to interview you. But what time do we want to get together? Mensen lopen psychisch vast, en dat gebeurt koni vaker. Die komen vervolgens in ein systeem terecht, maar dat systeem helpt vaak helemaal niet goed. There are no signs of the GGZ, no thanks.

Psychic group cramps

Ewout spreekt uit ervaring als hij het over psychisch lijden heeft. Als hij terugblikt op de tijd waarin dit lijden aan he licht kwam, was dit rond zijn puberteit. “It simply came to our notice then. In my life there was a transition from kind to young people. Dat was a veranderprocess waar iedereen in terechtkomt. Net als dat je fysieke groeipijnen hebt, waarbij je benen zeer kunnen doen, zo zijn er ook psychische groeikrampen. Gevoelens van frustratie, angst, somberheid i boosheid. Dat kan je psychisch lijden noemen ».

Het was voor hem een ​​fase waarin hij op zoek was naar wie hij was, naar zijn weg in het leven en waarin hij zichzelf leerde kennen. Hij liep rond met vragen als “Wie ben ik eigenlijk en wat is mijn gebruiksaanwijzing? Which ben ik came in? Where do I go to the border? What is my identity? ” Als je daar niet zo goed uitkomt, vervolgt Ewout, dan kan je knel komen te zitten. The round is the seventh wist hij: hier moet ik iets mee. “It simply came to our notice then. I want a piece of training, a coach, someone who wants me to work for them. Maar wat ik van de huisarts kreeg, was een pil ».

A pact of desastreus uit

There are 22 diagnoses (DSM categorization) and 40 drugs. En hij is niet de enige, zo blijkt uit de vele reacties die hij sinds de lancering van zijn boek krijgt van mensen met verglijkbare ervaringen. “It simply came to our notice then. Dan gaan mensen naar een arts en krijgen ze antidepressiva. Then denk ik: young men, we moeten mensen de ruimte geven om vast te lopen en ze daarin ondersteunen. Where did we get a medical exam and print it? We will be able to find the right people in this way. “

Toen Ewout zijn eerste medicatie kreeg van de huisarts lukte het hem niet meer om te praten. “I had the last of the two works, but he is really ready to work in medicine. Die pillen deden dingen met mij vaardoor ik in een ande staat van zijn kwam. One of the harsh words was not possible. ” He was 23 years old, but he was not able to go outside. Ewout kreeg ofwel een ander middel, of een dosis verandering of een pil erbij. Inmiddels is 3, 5 years, 5 years ago. “I have a long time to go to the medical center for a long time. We believe that this is what all medicine is like. “

At this point you will find vitamin D and magnesium

Be emotionally aware of the fact that the steeds are more difficult, but they are not. Ewout heeft weer momenten dat hij iets voelt, dat hij zich verbonden voelt met de wereld en de mensen om hem heen, en de natur. “I want to connect again.” Als hij terugkijkt op zijn psychisch lijden, en hoe dat begon, was het eigenlijk niet meer dan een worsteling, en een fase van groeipijn. “It simply came to our notice then. Als ik me dit ten volste beef, doet dit veel met me. Ik heb periodes gehad van woede en wrok. I have been protected in a system in one system, which is not true. The system does not support me. Het roept veel op, ook de vraag waarom ik of anderen niet eerder aan de bel hebben getrokken ».

He was very well versed in the 23rd year, and here he was able to feel his intuition. Ewout wist al dat er iets niet klopte, maar heeft daar niet naar geluisterd. “It simply came to our notice then. We do not want to read this book. Als iets niet klopt, dan mag ik daarop vertrouwen ». Hij had graag op jongere leeftijd een gesprek gehad, en van iemand willen horen dat we als mens door processen heengaan, en dat dit bij het leven hoort. Dat het niet om problemen gaat die opgelost moeten worden, maar dat he fases zijn waar je weer uitkomt. Ook heeft hij geleerd dat je met academische kennis alleen niet veel kan. Het is belangrijk dat verschillende kennisbronnen samenkomen om zo van elkaar te leren.

En dat is Ook reden dat hij Stichting PILL heeft opgericht. Daar komen verschillende kennisbronnen samen om zo mensen te informe over en bewust te maken van de impact van psychofarmaca. Er is vaak een discrepantie tussen de academische kennis en hoe mensen een medicijn ervaren. “People think that psychopharmaceuticals are a different source. This is not a good idea and it is the last thing you can do, but it is not a newcomer. I want to kill you. Men can meet a lot of people. I wil ervaringskennis, klinische kennis en academische kennis bij elkaar brengen om zo verantwoord omgaan met psychofarmaca te bevorderen. En ja, dan bevind je je ook op glad ijs, want er spelen veel belangen ».

In gesprek blijven

Hij gelooft niet dat er ooit een samenleving zal zijn zonder psychisch lijden. The question is: how can we be able to stand in the right way? Ewout ziet een grote rol voor ons allemaal, waarin we elkaar tot steun mogen zijn en mogen kijken hoe we onze samenleving inrichten. One way of learning is about the collective welfare. “We have a lot to do with individualism and success.” For sommige mensen kan medicati en en praten helpen, voor anderen niet. The oppositions can be seen very much in the hours of the GGZ. “We have a lot of information to find in this day. I want to play a role in a game. Het belangrijkste is dat we in gesprek blijven, kriticch blijven en reflecteren. En errvaringskennis mag een grotere rol spelen. Where are you looking for what you are looking for? »

Gek is Ewout niet, dat weet hij heel zeker. He is still a psychiatric patient. “It simply came to our notice then. He asked me, but I didn’t. Ik al al compleet en dat ben ik nu nog kani. It is even under the snow, but it is coming again. “

Source link

Previous articleAn increasing number of people are forced to use Dutch food banks
Next articleBy Wael Shawky, the word shows a monster-like monster