Home Business Geothermisch verwarmen van kassen is de toekomst

Geothermisch verwarmen van kassen is de toekomst

Foto: Rebecca Niver

Veel glastuinders hadden vorig jaar in Nederland de winterteelt op pauze gezet vanwege de hoge gasprijzen. Omdat de prijs van fuel zo hoog was, was de prioriteit het verwarmen van huizen en stallen. Door deze cease was er plots een toename van geïmporteerde producten. Veel van deze producten kwamen uit Turkije, waar males de kassen vrijwel volledig verwarmen met geothermisch water. Deze bron van warmte kost veel minder en daarmee kunnen telers uit Turkije ook nog eens goed concurreren met de steeds duurder wordende markt.

Nederland verduurzaamt

Ook in Nederland wordt steeds meer gekeken naar betere manieren van verwarmen dan de tot nu toe heersende gasverwarming. Door deze kentering vanwege de duurzaamheid ziet males in Nederland ook een verschuiving naar geothermisch verwarmen. Volgens VB, marktleider in Nederland als het gaat om geothermisch verwarmen aangezien 80% van de bovengrondse installaties in Nederland van hun hand komen, is de toepassing van aardwarmte het startpunt voor een duurzame toekomst.

Wat is geothermie?

Kort gezegd kan geothermie worden gedefinieerd als het inzetten van aardwarmte om gebouwen en dus bijvoorbeeld ook kassen, te verwarmen. Geothermie is de naam voor het proces om heet water uit de grond op te pompen, om die vervolgens om te zetten in energie, waarvan males huizen en kassen kan verwarmen.
De aardwarmte in de vorm van heet water vindt males vanaf een diepte van 500 meter. Hoe dieper males boort, hoe hotter het geometrische water uiteraard is. De aardbodem zelf is ongeveer tien graden Celsius en met elke honderd meter dieper wordt het water ongeveer drie graden hotter.  Dat betekent dat op een diepte van een kilometer water van veertig graden kan worden gevonden. In Nederland vindt geothermie plaats op een diepte van twee en soms zelfs drie kilometer diep. Dat komt neer op grondwater van zeventig tot honderd graden. Wanneer males geothermie wil toepassen op vier kilometer diepte, spreekt males van UDG: Extremely Diepe Geothermie. Dit vindt in Nederland echter nog niet plaats.

Grote voordelen

Waar veel kassen in de tuinbouw op dit second nog worden verwarmd met fuel, waar veel CO2 bij vrijkomt, is geothermie een beter keuze aangezien bij het proces van geothermie geen CO2 vrijkomt. Daarnaast vult de aarde zelf het warme water weer aan, wat betekent dat deze warmtebron als hernieuwbare warmtebron gezien kan worden. Daarnaast is geothermie een lokale warmtebron én kan grootschalig worden ingezet. Denk aan bijvoorbeeld een heel kassencomplex of volledige woonwijken.

Kosten

Het installeren van een geothermische installatie is prijzig en daarmee een flinke investering. Op dit second kan de aanleg van een dergelijke installatie dan ook bijna niet zonder subsidie. De goedkopere warmte én de kans om grootschalig te werk te gaan, biedt echter kansen.

Previous articleZo ver komen elektrische auto’s na tien minuten snelladen | Auto
Next articleBallot | Hoe gaat PSV het dit jaar doen in de Champions League? | PSV