Home World Er vliegen steeds minder vogels in de steden | Binenland

Er vliegen steeds minder vogels in de steden | Binenland

Er komen steeds minder vogels voor in stedelijke gebieden in Nederland. Oorzaken zijn he volbouwen van de stad en het voor vogels ongunstige groenbeheer. With a variety of varieties, waaronder de slechtvalk, gaat the tegen de trend in wel goed.

Desyat estimates in 2007 in 2020, 6 percent of all voices were saved in the morning, so they were published in a publication by the Central Bureau for Statistics and Sovon Vogelonderzoek. It is very easy to live with the voices in the stream and streams, the population is in the tenth day of the year with a total of 30 percent. Ook met other vogels die op groene plekken in steden leven, gaat het slecht. De aantallen in bossen en parken daalden (20 percent), net als in het open groen (10 percent).

It has never been good with some city cars, waxing house, spray, black wheel start and germ wave. The population is estimated at 10 percent. Deze daling geldt alleen als de slechtvalk niet wordt meegerekend, hachu daarmee gaat het opvallend goed. As far as the word is concerned, there is a positive trend of the highest category (22 percent of the total).

Met vogels die bij voorkeur leven in stedelijke wateren en moerassen gaat het wel goed. Sinds 2007 is 30 percent. Dat komt doordat de populaties van deze soorten in het buitengebied toenemen, waardoor ze ook koni meer de steden intrekken. Onder meer de krakeend en grauwe gans worden aangetrokken door de verbeterde waterkvalitit en aanleg van meer water in steden, aldus de onderzoekers.

In terms of the number of people who live in this category, there are 83 of them. Alleen vogels die leven in open groen, waaronder een aantal boerenlandvogels als de grutto en kievit, nemen in aantallen zowel binnen als buiten de steden al jaren sterk af.

Source link

Previous articleEen haalbare kaart en smaakvollere найгоршы: dit is de oogst van het stikstofdebat | Politics
Next articleAll corners in the building are built