Home Tech Encountered with quantum internet, which has Google Maps gebruiken zonder dat Google...

Encountered with quantum internet, which has Google Maps gebruiken zonder dat Google weet waar je bent

“That kant van de table is Bob, the other kant is Charlie en twee deuren verderop staat Alice,” said Sophie Hermans, who died in April at TU Delft. We do not work with the QuTech Quantuminstituut QuTech laboratory. The table is full of mirrors, cables and diamond chips Bob and Charlie. A round of all the upheavals is always worth the time to experiment.

“Before we had the world’s first quantitative network of works, Alice and Bob and Bob and Charlie got married,” said Hermans. Alice, Bob and Charlie work online. Ze bestaan ​​elk uit diamantchip met daarin een ‘foutje’: een plek waar een koolstofatoom is vervangen door een stikstofatoom, met daarnaast een gat waar een koolstofatoom mist. In the ‘NV-centrum’ there is an additional electronic data that can be used as quantumbit, short qubit.

The recent network of Hermans and his colleagues has a network of new posts: teleportation. Daarbij verdwijnt quantuminformatie bij de zender (Чарлі) en verschijnt het bij de ontvanger (Аліса). If you want to get a signal from Charlie to Alice, you can get a signal if it doesn’t go to the quittrack – as in quantum information that has quantum information. Daarom is an interesting teleportation in order to access quantuminternet. Hermans and his colleague published the results of the teleportation results in Nature.

The kindest network of Bob, Charlie and Alice is one of the most important people in the world, which is a great way to connect to a standstill with a large number of computers.

As someone tried to connect them to the lights, then they made the stretching hood

What is a quantumnetwerk?

“This is a new network system that deals with quantum information. If you have internet connections in computers, you will be able to get information from 1 to 0. Quantity information remains out of qubits, a combination of 1 and 0 can be. Qubits kun je bovendien verstrengelen. Als twee qubits met elkaar verstrengeld zijn dan kun je ze niet meer los van elkaar zien. Als je ze meet, dan geven ze altijd onmiddellijk hetzelfde antwoord, ongeacht de afstand tussen de twee. Our qubits can be opened by a laser at an NV center. De qubit zendt dan lichtdeeltjes uit die we via een glasvezel naar een andere diamantchip kunnen sturen om zo verstrengeling tussen de twee tot stand te brengen ».

What can you do in quantum internet?

“It simply came to our notice then. As we have a quantum connection, we have met queried quits and we have metings, and we have to meet our needs. As someone tried to connect them to the chandeliers, they made the most of the stretching hood. Daardoor verdwijnen die correlations. So we are the one who has already turned it off. One other approach to stretching is synchronized with the atomic clock, which is used for GPS systems. ”

Twee qubits verbinden kan al jaren. Where do you want to go to the third place?

“One of the key points is to make every day a network that has not been quantified in terms of quantitative information and to be able to do so. The rack is in perfect shape. In our online verbond we meet Alice, Bob and Charlie in een Lijn. Alice and Charlie Hebben daardoor geen direct glasvezelverbinding hebben met elkaar. Als je die wilt verstrengelen, heb je de hulp van Bob nodig. We considered Alice and Bob. The extravaganza slaat Bob op in its extra capacity. Dan Verstrengelen we are Bob and Charlie. That striking air is not in the middle. Elke keer als we het proberen, verstoren we de opgeslagen verstrengeling tussen Alice en geheugenqubit een beetje Bob. Als het te lang duurt om Bob en Charlie te verstrengelen, dan is de verstrengeling met Alice verstoord en moeten we opnieuw beginnen. That makes it possible to find a quantitative work in the last year. “

Vooralsnog is het gewone internet sneller

In 2014, QuTech plans to start experimenting with quantum internet in Delft, The Hague, Leiden and Amsterdam. Where is it not?

“This is the beginning of 2018, when we promoted our promotions, the idea was given to us in the last few quantitative works in the lab with three knocked points of condensation and a day of condensation with metings. Uneindelijk heeft dat 2.5 jaar geduurd. One of the most beautiful moeling days of the corona pandemic is not enough. Als het goed is komt er dit jaar een quantumverbinding tussen Delft en Den Haag. This is a plan to be able to get through. ”

What time is it promoted?

“In 2020, we created a network: a connection between Alice and Charlie through Bob. Alice and Charlie are able to connect through quantum distraction and not through a physical voice. Maar die verbinding was not good enough to get used to it. After all, we have always been able to get to the points in the upswing of the ups and downs. So we have to keep Bob’s home door from dieting with electric pulses. Give us the vertebration so that Alice and Charlie can transmit quantum information from Charlie to Alice’s teleportation. This quantumnetwerk is good. The teleporter will be here in two minutes. To make the quantum internet better. Persoonlijk denk ik dat er een ander soort qubit nodig is om de volgende stap te zetten. Volgen mij hebben we de afgelopen jaren alles uit de NV-centrum-qubits geperst wat eruit te persen valt ».

What do you want to do in the quantum internet?

“It simply came to our notice then. He searches for information and meets with computers. En vooralnog is het gewone internet sneller. To communicate, you can use encryption codes over the quantum Internet. Daarmee versleutel je dan je bericht dat je verstuurt over he klassieke Internet. If you want to get used to a route on Google Maps, then Google will be able to use it. It will create and you will find the best location via quantum internet on Google’s quantum server, which has routes that pass through the terrorism. All through quantum information as well as Google so as not to give up the moment. Maar ik denk dat he tientallen jaren zal duren voordat iedereen thuis verbinding kan maken met het quantuminternet ».

Source link

Previous articleKoningspaar brengt verrassingsbezoek aan Valkenburg
Next articleSchipholbaas: Chaos past is not on us, but there is a long way to go in the summer