Home Netherlands Een haalbare kaart en smaakvollere найгоршы: dit is de oogst van het...

Een haalbare kaart en smaakvollere найгоршы: dit is de oogst van het stikstofdebat | Politics

In a long debate, the cabinet can be replaced with stick plans. Maar de Tweede Kamer is wel critical. Deze vier kwesties spring in het oog.

The cabinet share of 50 percent stickstofreductie in 2030 stands on the debate right over. Maar hoeveel stikstof er nu precies op welke plek moet worden bespaard, is minder duidelijk geworden.

1. Op naar een haalbare kaart

On the current color map, there are many beekeepers in the province’s large groves that can be found in Kamerleden. Hij is ‘te grof’ (VVD) en roept ‘heel veel twijfel op’ (CDA). Хочаце hoe kan het nou dat Vlieland een opgave heeft van 95 procent stikstofreductie, terwijl daar geen boer te bekennen is, en het eiland auto’s weert?

Minister Kristian van der Val (Nature and Stick) is having a ‘big impact’ map. Ze benadrukt dat de percentages die erin worden genoemd ‘een vertrekpunt’ zijn en dus niet vastliggen. Ze belooft dat de provincies, die een jaar de tijd hebben om de plannen uit te werken, ruimte hebben voor ‘maatwerk en verfijning’.2. Not all boeren de klos

De Kamer is evenmin te spreken over hettbreken van vergelijkbare reductiekaerten voor de industrie, he vervoer en de airlight. Хочаце nu lijkt het alsof alleen boeren moeten bloeden en andere sektoren de dans ontspringen. Terwijl stikstof niet alleen vrijkomt via ammoniak uit poep en pies, maar het ook in stikstofoxiden zit die verbranding door verbranding neerslaat op het land.

Volgens Van der Wal is not right. “Alle sectoren moeten evenredig bijdragen”, bezweert zij. Doelen voor de landbouw moesten volgens haar als eerste de deur uit, zodat provincies genoeg tijd zouden hebben om plannen uit te werken. Next, the sector krygen ‘eind dit jaar of in januari’ ook doelen opgelegd. Er comt niet weer een kaart, maar het worden algemene doelen voor de hele sector ineens. The most outspoken, zoal art factories and oil refineries, zullen een grote bijdrage moeten leveren. Maar ook het verkeer en de luchtvaart zullen hun steentje moeten bijdragen. Hoeveel in total: dat is nog niet bekend.

Text werder photo

© ANP

3. No stocks behind

D66 er niet gerust op dat provincies voortvarend aan de šlag gaan met de uitwerking van de reductieplannen. D66-fractieleider Jan Paternotte sprak al van ‘pruttelende provincies’ en zijn fractiegenoot Tjeerd de Groot wil daarom dat de ministr een ‘plan B’ achter de hand houdt voor het geval provincies niet leveren. A stock behind the shower. “It doesn’t matter if we are going to have a discussion with the provinces,” he said.

However, there is no room for a room. Referring partners VVD, CDA and ChristenUnie reacted to the door as an additional device on the D66 front. ChristenUnie-Kamerlid Peter Greenvis spoke from ‘prietpraat’. Volgens hem moet het Rijk juist vertrouwen uitstralen naar provincies en geen wantrouwen. Plan B is not available.

4. House for staghouwer

The debate was addressed by Minister van Landbow, who became a heavy critic of van de Kamer, who did not reveal his role from Hank Staghauer. Where is my colleague Van der Wal from stikstofplannen maakt, is Staghouwer de man die boer weer ‘perspectief’ moet bieden. Maar de bijna 50 A4’tjes die hij onlangs naar de Kamer stuurde worden door zowat de hele Kamer als onvoldoende en ‘bijna broddelwerk’ aangemerkt. Z zoals CDA-Kamerlid Derk Boswijk says: ,, De worst die wordt voorgehouden, is een heel klein worstje met heel weinig smaak.

Source link

Previous articleEr vliegen steeds minder vogels in de steden | Binenland
Next articleEr vliegen steeds minder vogels in de steden | Binenland