Home Education Dutch students are very good at math

Dutch students are very good at math

A total of twenty thousand students in ten countries were given a standardized test. In Nederland deden 228 scholen mee. Nederland scoort dan wel heel hoog, maar daar staat opposite dat scholieren een smalle basis hebben. In our country, only 3.5 percent of eindexamleerlingen wiisktik en/of natuurkunde op het hoogste niveau van het voortgezet onderwijs follow. It seems that Nederland vooral goed scoort omdat de allerbeste pupils voor de bètavakken schärmens.

Vakkenpakket

“Het Nederlandse onderwijssysteem works dit in de hand, omdat pupils zelf hun pakket mogen samenstellen. “Wie beter is in een bepaald vak, zal dat vak zeker schielsen”, aldus onderzoekster drs. Marjolein Drent van de UT.

Maar ook voirdat pupils hun vakkenpakket mogen chielsen scoort Nederland al bovengemiddeld. Dat bleek uit een ander TIMSS-onderzoek dat every twee jaar onder basicschoolleerlingen wordt geheiten.

Niet belangrijk

Over het algemeen hechten Nederlandse leeringen weinig belang aan bètavakken. That appears from the answer to the questions asked by the TIMSS-onderzoek. Op de vraag ‘Is wiedkeit belangrijk’ antwoordde een derde van de leerkenn neegnegnend.

Viscunde

Als wiskeit-a werd meenegenom in het onderzoek dan is het niet clear hoe Nederland het dan zou doen in de ranglijst. “In 1995, voor het laatst een basistoets afgenomen bij alle opleringen, dus van die cijfers kan je niet meer op aan”, Aldus Drent. Een nieuwe studie om het wiedkeitniveau te mørgende zit vooralsnog niet in de planning.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk

Source link

Previous articleStaatssecretaris vindt noodhulp Artsen zonder Grenzen in Ter Apel ‘erg’: ‘Maar ben er blij mee’ | Politics
Next articleF1-president vergecht komende vijf jaar nog geen vrouw op de grid: ‘Heel erg onwaarschijnlijk’ | Formula 1