Home Netherlands “Doors continue to work on schermtijd of bedtijd verlies je geloofwaardigheid”

“Doors continue to work on schermtijd of bedtijd verlies je geloofwaardigheid”

‘Je gaat naar bed omdat ik het zeg.’ Het klinkt wat ouderwets, maar het kan volgens gedragspsycholoog Serge Dupont net duidelijkheid scheppen. Want children to be like a princess behandelen, kan tot mental problems leiden bij henzelf en hun opvoeders. That looks like a new undertaking from UCLouvain. Dupont legit uit waarom duidelijke afspraken beter zijn voor zowel kind als ouder: ‘Willen we een wereld geregeerd door narcisten nalaten?’

Brecht Neven

Recent training at Dupont en zijn collega’s Isabelle Roskam en Moïra Mikolajcak waarschuwt voor ‘de cultus van het kind’. Ouders zouden hun kinderen te veel op een voetstuk plaatsen, waardoor ze in hun latere leven vatbaarder zijn voor mentale problemen en het gevoel hebben dat alles rond he draait. Maar ook ouders en leerkrachten raken uitgeblust over het voortdurend onderhandelen over waarom iets niet mag.

What exactly did you encounter ‘de cultus van het kind’?

Dziupon: “It’s kind of like the center of all attractions. That is the evolution of a new evolution. The philosophers of all children, as little as they are, are the most common. It veranderde met teacher Jean-Jacques Rousseau in the 18th de eeuw ”.

«Opeens waren kinderen het summum van onschuld die bescherming nodig hebben. The slinger is the last decade. Vandaag dien je als ouders veel meer naar je kind te luisteren. Dat zie je ook in internationale verdragen en wetten die bijvoorbeeld een corrigerende tik of een collectieve straf op school verbieden ”.

Hoezo?

“The overscreening of children is good. Er gaan steeds minder kinderen te voet of met de fiets naar school. Kids play a lot of things to make and move around every day. That is not the case, but physics is not mental. ”

«Als je vroeger als kind naar je ouders liep terwijl ze in gesprek waren, was de kans groot dat ze je gewoon negeerden. Wandaag stoppen we mit praten en richten we onze aandacht meteen op het kind ”.

«On this date, the last 20 to 30 years of this operation in a current reversal are available. Dit leidt tot minder discipline op school, uitgebluste ouders en bovenal mentale problemen bij jongeren ».

Have you ever been overwhelmed, have you been able to do so? The last leg was a 9-year-old youngster, Gino, made an appointment in the Netherlands.

“I don’t want to be ignored.” The inexhaustibility of mensen is the work of deer. Onze straten waren nog nooit zo veilig. The payload is not of a car’s automatic condition for installation. De redelijkheid is zoek, we laten onze kinderen geen enkel berekend risico meer nemen ».

Is there a link between a problem and a mental problem?

«By children where we continue to be on the hunt wensen stellen we vaker angststoornissen en depressieve gevoelens vast. On latere leeftijd ontwikkelen ze zich vaker tot narcisten en ze worden individualistischer. Ze zullen vaker problemen toeschriven aan hun leerkrachten dan aan zichzelf ».

«Kinderen zijn vandaag zo beschermd dat ze de uitdagingen van het leven niet langer aankunnen. Je kan je afvragen of dit wel in het belang van de samenleving is. Do we want a world arranged by narcissistic people? ”

Gedragspssycholoog Serge Djupon: “Door continu te onderhandelen over schermtijd, bedtijd of wanneer je naar de speeltuin gaat, verlies je geloofwaardigheid”.Beld R.W.

Vandaag lopen zelfs jonge kinderen met een smartphone rond.

“This is a link to social networks and smartphones. The data from the VS is close to depressions and self-imposed damage during the 2007 season. This is not the moment when the popularity of smartphones exploded. ”

«Are you controlling the scurvy time of children and young people? Hunnic auders. En net die control is zoek. Het kan geen kwaad om je kind te verbieden zijn smartphone mee naar bed te nemen, integendeel. He is a psychologist.

The constant trades with children over what is not possible for people to learn to read and write, stealth or underdogs.

“I was given the opportunity to take care of myself.” Maar dit leidt tot uitputting bij ouders, in die mate dat we zelfs over een ‘ouderlijke burn-out’ kunnen spreken. Belgium is short of the top of the country with the highest possible ‘burnout’.

«Hetzelfde geldt voor leerkrachten. Leerkrachten hebben meer recent burnout van and brandweermannen with politieagenten. De kans is groot dat er een verband is met het gebrek aan discipline. Vier op de tien leerkrachten provederen een aanzienlijk deel van hun tijd aan het onder controle krijgen van de klas. “If you are a self-employed person, you will be able to do so, and you will be able to break it.”

Do you really want to know how to use the typewriter?

“Naturally, we don’t want to be punished hard. Maar tegelijkertijd hoef je je als ouder niet altijd te verantwoorden. Je wil opleggen omdat je gelooft dat dit beter is voor je kind, kan net goed zijn. Zolang is a real hero. ”

«Uiteraard is het belangrijk om naar je kind te luisteren, maar uiteindelijk weet je als ouder wat he beste is voor je kind. Door continu te onderhandelen over schermtijd, bedtijd of wanneer je naar de speeltuin gaat, verlies je geloofwaardigheid ».

Source link

Previous articleExtra random policy Tweede Kamer in The Hague
Next articleDeploy the adaptive teaching systems from the professional staff of the assistant professor