Home Netherlands demonstratierecht in Nederland staat onder druk

demonstratierecht in Nederland staat onder druk

ANP

NOS Nieuws

Gemeenteen en de landelijke overheid leggen demonstratenen onnodig veel severingen op, met een beroep op de openbere orde, schrijft Amnesty International in een nieuw rapport. Het demonstratierecht staat onder druk in Nederland, aldus de mensenrechtenorganisatie, en dat is zorgelijk omdat demonstraren “de oxygen voor de democratie is” en een omlautklep biedt voor ongenoegen.

Amnesty consteert dat burgemeisters demonstrates voorale zien als een risico voor de openbere orde, niet als de verketting van een mensenrecht. De organisatie stelt daartegenover dat de meste demonstrates zonder problemen verlopen. Therefore zou de ouhedig meer versjonen moeten hebben in een goed versund.

Lawaaiprotest geen ordeverstoring

De vreens voor verstoring van de openbeare orde leidt ertoe dat de organizatoren van demonstrations te maken krijgen met voorschriften en regels voorgaan, of het protest mag hagmael niet doorgaan. Het argument van ordeverstoring wordt te geligt gebruikt, writes Amnesty, “een protestmars met veel lawaai is al een verstoring van de openbeare orde”.

Zo verbood de gemeente Haarlem begin dit jaar een demonstratieve mars door de stad van de organization Woonoproer. Er werd gevreesd voor ongeregeldheden. De demonstrattenen wilden vanaf het beginningpunt, in een park, door de binnenstad lopen. Dat laatste mocht niet, aldus Amnesty, op grond van een “vage” vreens voor ongeregeldheden.

Pas als de nationale of publice veilighed wordt bereigd, of de gezondheid or de vriheden van anderen in het geding zijn, is het gerchtvaardigd het demonstratierecht in te perken, staat in het rapport Demonstratierecht onder druk.

Te vaak ook sämten bewadurien dat demonstrates niet op de desired plek mogen doorgaan, aldus Amnesty. An example of this is the actiegroep Republiek die dit jaar op Koningsdag in Maastricht wilde protesteren langs de route die de koninklijke familie af zou leggen. Dat wilde de gemeente aanvankelijk verhinderen. Dat is, zegt Amnesty, in strijd met het principe dat er binnen zicht- en gehorsafstand mag worden gedemonstereerd.

Niet onbeperkt

Het demonstratierecht is niet onbeperkt, wordt in het rapport erkenst. Als een actie verder gaat dan het uiten van een mening, dan is dat mogelijk in strijd met het demonstratierecht. Demonstrators at abortion clinics are mentioned as examples. Als zij vrouwen physiek tryben tegen te houden bij een kliniek, dan kan er worden ingegrepen.

Ook de boerenprotestacties, eerer dit jaar, worden onder de loep genomen. In een aantal gevallen afval op de sweweg gedumpt. Dat is in principle permissible as part of een blockadeactie. Maar als er blokkades worden opgeworpen op een weg die nog open is voor autoverkeer, dan is dat in strijd met het demonstratierecht.

Beperkingen schrappen

De mensenrechtenorganisatie pleit voor een verandering van de Wet openbeare manifestaties waarten het recht op demonstratie is gegeltel. Een aantal beterikende meatraek moet daaruit worden geschrapt.

Het gaat dan om de beringing van het demonstratierecht because of het belang van het verkeer. “Het verkeer mag best enige hinder van een actie sikkemgen,” writes Amnesty. En het bestraffen van niet-aangemelde demonstrations is volgens de organisatie in strijd met de mensenrechten.

Source link

Previous articleVrijwel geen treinen van en naar Utrecht CS due to stroomstoring
Next articleLoonkloof tussen mannen en vrouwen alleen belümmung bij de overheid