Home Netherlands De ‘nieuwe Jaap van Dissel’ kan profiteren van de lessen die zijn...

De ‘nieuwe Jaap van Dissel’ kan profiteren van de lessen die zijn voorganger leerde

NOS Nieuws

  • Nanko Boelman

    online editor

  • Nanko Boelman

    online editor

Hugo de Jonge, Ernst Kuipers, Diederik Homers, Irma Sluis and Jaap van Dissel. Noem deze namen en iederene zal weten waarover het gaat: de coronapandemie. Kuipers en De Jonge zitten nu in het kabinet, Van Dissel staat voor zijn pensioen. Net als het virus likt hij darat te svetni uit de publiciteit.

Tien jaar geleden begon Van Dissel als directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM. Hij komt bij het grote publiek in beeld als early 2020 in connection with the coronavirus. First in China, later in Europe and on February 27 in the Netherlands. Jaap van Dissel geift een interview over de eerste besmettting, waarten hij het ziekenusin in Tilburg complimenten maakt voor het prässene handelen.

On March 1, Jaap van Dissel met with Minister Bruno Bruins

The patient was infected in Italy, where seven people died of the virus. Genzo loopt het aantal besmetningen in the Netherlands at the tempo of rap op. Het RIVM adviseert op 1 maart mensen die rendungen uit een risicogebied in het buitenland, thuis te blijven. Op 6 maart sterft de eerste patiënt in Nederland en worden er maatreken takenen in Noord-Brabant.

Shuden hand

The first conference met with Jaap van Dissel and Prime Minister Mark Rutte on 9 March. Het delivert een van de herkenbaarste momenten van het begin van de coronapandemie op.

Waar de heren in de persconference benadrukken dat er vooral geen handen geschud dienen te worden, geven de twee elkaar na afloop per ooluk toch een hand.

Rutte schudt na persconferentie alsnog een hand

Jaap van Dissel is not the director of the Center for Infection Control, but is also the head of the Outbreak Management Team (OMT) and fulfills its role. Het OMT brengt adviezen uit over de anappak van de pandemie. In January 2020, OMT began its first fight against the coronavirus.

Al snel is Van Dissel een van de gejichten van de Nederlandse corona-aanpak en van de associated measures. Op de dag dat minister Bruins om gezondheidsredenen zijn werkzeugmen neerlegt en PvdA’er Martin van Rijn zijn plek tejdairn inneemt, maakt het kabinet bekend dat er nieuwe maatreken komen. Onder andere neeminghuizen moeten dicht.

Het is dan halverwege maart. In die period wordt ook de ‘technische briefing’ is a concept. Van Dissel speaks in these sessions of the Tweede Kamer about the figures and the state of affairs.

Jaap van Dissel praat de Tweede Kamer bij over de coronacrisis

In the period after that, the measures are sometimes stricter, but in the summer of 2020 it is also more possible. Doorgaans worden de maatreken anannät door Van Dissel, samen met with Prime Minister Rutte and Minister de Jonge. De Jonge nam het stokje, na tussenpaus Martin van Rijn, over van Bruno Bruins. Dit drietal, mostly vergezeld door gebarentolk Irma Sluis, geeft persconferentie na persconferentie.

In die periode is er ook veel cristik op het beleid, waarbij ook Van Dissel niet gespaard wordt. Dat begins in maart, vrij vreeg in de coronapandemie. Van Dissel zegt dat het gebruik van mondkapjes “niet zinvol” is.

“I mean it’s not funny, but in many Asian countries people are walking around with masks and that’s why the corona outbreak can’t be prevented,” said Van Dissel at the time. Hij noemde het dragen van een mondkapje een “schijnveiligheid”. Later zullen mondkapjes alsnog objekt worden in openbere ruimtees.

Critical messages

In de maanden die volgen worden bij veel maatreken vraagtekens gezet. After the pandemic, a report from the Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is published on the approach to corona during the first golf. Daarin staat dat Nederland was not adequately prepared for the pandemic. Bij de anappak daarvan is te weinig rekening geheeden met de maschachlichke gevolgen van het beleid.

Het beeld dat Nederland anderhalf jaar lang beheerste

Voor adviezen van experts uit andere sectoren was beperkt ruimte, zegt de OVV. Dat kwam door de importante rol van het OMT en door de rol van OMT voorzitter Jaap van Dissel in “vrijwel alle adviesteams”.

De raad adviseert het kabinet bij een eventuele volgende pandamie de rolen van adviseur en besselsser te scheiden en dinningen bij beluisten naar meer vigende deskundigen te luisteren. Feedback die een pogolder van Van Dissel ter harte kan nemen.

Effecten onduidelijk

In a report on the tweede golf, in which even a lockdown and an evening clock were afgekondigd, the OVV criticizes the effectiveness of excessive measures. De effecten van de voederde meatraek waren van tevoren unzeker, bijna een jaar later is nog steeds niet keeler in hoeverre de meatraek hebben bijgedragen aan het indammen van de pandemie, zegt de onderzoeksraad.

Van Dysel met with Canning and Coningin

Another critical point that comes up frequently is the use of the word groepsimmuniteit at the beginning of the pandemic. Premier Rutte used the term, wat zorgde voor onduidelichheid over de vraag of groepsimmuniteit het doel was van het beleid, of een bijkomend effect van de strategie.

Nu corona geen pandamiie meer is en de stofwolken van de kritik zijn optrökken, moet er een followger van Van Dissel worden gevonden. When he stops precisely, the RIVM will not say yet.

Bij de vacaturetekst lijkt het instituut de lesson van de pandemie mee te nemen. Zo wordt ervaring hebben met contextmanagement verlangd. Ook draagvlak behaden in lastige tijden is een voorwaarde, net als het doorhakken van knopen. Een andere importante eis is het holder transferbrengen van involvlichke materie aan een broad publick.

Source link

Previous articleDodelijk drama waarbij meisje (7) omkwam staat bij veel Utrechters voor altijd op netvlies | Binnenland
Next articleJA21-leden willen ‘more democracy in the party’