Home Netherlands Culturaur raad: a very diverse change in culture

Culturaur raad: a very diverse change in culture

Photo: ANP

The looming experience of great diversity is in the cultural and media sector, but the top of the iceberg is still alive. Slachtoffers durven ungewenst gedrag vaak niet te melden en getuigen kijken nogal eens de andere kant op, aldus de Raad voor Cultuur, die van een zwijgcultuur spreekt in zijn nieuwe publikie Over de grens, op weg naar cult. You don’t have to be able to find the right points in the middle of nowhere.

The council is based on talking about people in the sector. Niettemin ging het aantal meldingen bij he speciale meldpunt Mores voor grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector snel omhoog. In June, it will be 160 years old, then 57 in 2021.

“It was a good idea to talk about some work in the cultural media sector,” he said. The council advised on “first and foremost” in order to prevent it. Eerlijker beloning en een betere rechtspositie moeten er ook toe leiden dat werknemers beter gewapend zijn tegen het euvel. It is very important to have a good time to work and to keep the position of many people in the world.

Om he oplopende aantal meldingen te behandelen is verder structuralle ondersteuning vanuit het Rijk een vereiste, zegt de raad verder. The organ is now “a great opportunity to carry out structural changes to monitor the monitoring and avoidance of problems”. A new one is located in the center of the center.

Grensoverschridend gedrag – this volgens de raad niet alleen sexual intimacy, misbruik and sexism, maar ook pestgedger, racism en discrimination. Het komt weliswaar overal voor, maar in de cultuur- en mediasector zijn er specificeke risicofactoren, shrijft de organizatsie. Zo is physically in contact with mening genre “onlosmakelijk” onderdeel van he werk. The opportunity of talent is great, but the best way to find the talent is right. “Casting directors, curators, associate professors and artistic leaders work as a newcomer as a waiter, who wants to make great changes. Zeker als zij, bewust of onbewust, handelen vanuit vooroordelen en stereatypy ontstaat een onveilig werkklimaat ”, aldus de raad.

De Gadviseerde gesprekken op de werkvloer moeten over machtsverhoudingen en veiligheid gaan en duidelijk maken wat gewenst en ongewenst gedrag is. “Onderdeel van dat gesprek moet in ieder geval bewustwording van heet eigen gedrag zijn en hoe signalen van anderen op te vangen. Maar ook bewustwording van eigen grenzen en hoe deze aan te geven. On the basis of hiervan kan tot beton afspraken gekomen worden over wat wel en wat niet kan in specifieke situaty », stelt he adviesorgaan.

Source link

Previous articleThe Red Bull Formula 1 team will soon be able to play racist games
Next articleHoofdverdachte bouwen martelcomplex Robin van Ouwerkerk (41) with most | Binenland