Home World Column | Oorlog tegen Oekraïne is ook oorlog tegen ons

Column | Oorlog tegen Oekraïne is ook oorlog tegen ons

 Column |  Oorlog tegen Oekraïne is ook oorlog tegen ons

The Netherlands is a deep political nation. The broad-minded co-op of politics is dominated by the government, and the dominance of the government is based on good practice and practice. Russia has a strong interest in foreign policy. The Kremlin was able to reach the MH17-ramp, Handel met Rusland ging doors. Tot genoegen van de ceo’s van Shell die, ook als ze door het Kremlin te grazen waren genomen, toch weer met de pet in de hand hun opwachting maakten in de ‘datsja’ van Poetin.

One open hand is possible, one of which is worthwhile, it is a double issue of the Cabinet Route for decades. Sinds on February 24, the day of the fall of 1989, was close to you, but this flight is not even closer. It is very easy to find out, but for the colonists it is not possible.

The rear door is closed. Definitely in Oekraïne is Minister Hoekstra (CDA) of Buitenlandse Zaken, who spent a week in the world. Ruslands oorlog tegen het sovevereine buurland heeft een ideologisch en pan-Europees karakter, ontdekte hij ў Киеве.

This is due to serious political consequences. Notice in Oekraïne not alleen ‘hun’ maar ook ‘onze’ oorlog wordt gevoerd, nalazi u Niderlandah namelijk geen gemeengoed. Na twaalf weken klinkt hier nog steeds he quasi-genuanceerde geluid dat ‘wij’ moeten deëscaleren om Poetin een ‘eervolle uitweg’ te bieden of dat ‘wij’ moeten waken voor een is dubbele in ve dubbele od moraal.

Anders in Germany – this is a great way to get to Poland, Wit-Rusland and Oekraïne gerichte gaspijpleidingen van de firma Nord Stream ook pakken boter op het hoofd heeft – saidt Ruslands orlog in Nederland a bempermen nog in altiejke. Het geweld is volgens he vaderlandse discours gruwelijk, maar de waarheid over he waarom zal wel welgens in he midden liggen, zoals bij elk konflikt ver weg. Shortly, at the very least, there is a lot of politics, but also a political decision.

The apolitical holding is not a problem. Weliswaar is located at the 2,000-kilometer front line of The Hague, which is in political and Belarusian revanchism and Russian intervention in Syria. In Syria, at a distance of 4,200 kilometers from the country, is the Kremlin from the Assad hit in alternate mode. In the United States, Russia should be given the right to a democratic perspective, and in this case, it should be ‘beyond’ the pluriform right.

That Russia, even in Europe, has a strong interpretation, but the Kremlin is self-sufficient. In all of Paetin’s doctrines in 2012 there is a firm position with Westen and Rusland.

The logic for our reaction can be very detailed. Als Moskou zo ongenadig politiseert, counterpoliticizes in the Netherlands onontkoombaar. Maar of de regering dat aandurft, is gelet op het resenten verleden toch de vraag. Uit vrees voor de hoefijzercoalitie van GeenStijl, FVD, PVV, SP і PvdD, die in 2016 met succes ein anti-Europees referendum wist te verzilveren, hebben alle kabinetten-Rutte zich sinds 2014, ondtwinideren de MH u Níderlandain z diencharmeer .

Door die angst is de Kremlinkolonne in de polder tot nu toe politiek zachter aangepakt dan de CPN na de Sovjetinvasie in Hungarije eind jaren vijftig. This version is incomplete. The ideological tenets are not less than that. Selfish in a political country as the Netherlands.

Hubert Smiths is a journalist in history. He writes in a week about this place in a column.

Source link

Previous articleDNB has created a crypto registration Financial
Next articleZeldzame Escher-werken ontdekt in Tussen Kunst en Kitsch: ‘Hier room je van’ | Show