Home Netherlands ‘Classic car for milieu and electric car’ | Automatic

‘Classic car for milieu and electric car’ | Automatic

Elektrische auto’s zijn pas na 46 jaar gebruik beter voor het milieu i klassieke auto’s, zo blijkt uit een Brits rapport. Daarbij sayst uitgegaan van het lage gemiddelde gebruik van klassiekers. Toch zijn de onderzoekers een niet onbelangrijk aspect vergeten.

If you can communicate with a classic car in Groot Britain, 563 kilograms of CO2, in a classic car – 1,931 kilometers, which is 563 kilograms of CO2. Hoewel moderne voertuigen aanzienlijk minder CO2 uitstoten na kilametr, worden er veel langere afstanden mee gereden en heeft heet heel veel CO2 gekost om de auto’s te maken.

Production of 26 tons of CO2

The study suggests that the CO2-‘voetafdruk ‘tijdens de production van een gemiddelde personalenauto als de VW Golf 6.8 tons of CO2. A modern electric car with Polestar 2 is up to 26 tons of CO2 in the factory. This is a veil. In addition: the cost of a classic classic car is 46 years old and has a carbon dioxide of 26 tons.Uiteraard daalt de uitstoot van de produce de kommene jaren, omdat autofabrikanten er naar streven ergens in he volgende decenium CO2-neutral te gaan production. Toch gaf een betrijf als Volvo onlangs toe dat de producije van een EV 70 procent meer uitstoot generet dan de equivalenten met verbrandingsmotor, Ook al is de ekologische voetafdruk voor de hele levenscyclus lager.

Schadelijke uitlaatgassen en fijnstof niet meegenomen

David Bond, director of the Footman James, said: en elektrische auto’s van dag tot dag misschien beter lijken voor de planete, het probleem is hoeveel impact hun productie heeft ».

The ratio is based on CO2 emissions. Hoewel die voor wat betreft elektrische auto’s vooralsnog belastend is voor het milieu, hebben klassieke auto’s volgens milieubewegingen echter een misschien nog wel groter problem: de lokale uitstoot van schadelijke en fi uitlajnstofgassen. Die belasten misschien het milieu niet direct zwaarwegend, maar zijn wel ongezond voor mens en dier. Vooral oude dieselmotoren krijgen daarbij vaak de zwarte piet toegespeeld.Uses video that allows you to use cars and mobile devices:

Source link

Previous articleSnelweg A1 rond Barneveld was opened in Beide richtingen
Next articleFed-baas: after recession in VS by renteverhogingen