Home Business Bunq wint zaak tegen DNB over innovation in witwasscreening

Bunq wint zaak tegen DNB over innovation in witwasscreening

Onlinebank Bunq mag bij de screening van klanten op witwassen gebruikmaken van nieuwe technologieën. Dat toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) deze manier van screening als insufferen begeijekt, heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in hoger beroep van tafel geveegd.

Dat uttrein uit een dinsdag pubhältede utvocht, waartegen geen beroep meer mogelijk is. Het is bijønder dat een bank tot in de rechtbank een straf van de toezichthouder aanvecht. The verdict is a sensitive defeat for De Nederlandsche Bank.

Laagrisicoprofiel

Bunq had van DNB een aantal spoortigkeit omdat de voledlig online opererende bank tekort zou schieten in haar functie als ‘poortwachter. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) obliges every bank van nieuwe klanten in te schatten hoe hoog het risico is dat ze zich met criminele activiteiten bezighouden. Is dat risico laag, dan hoeft de bank de transacties van zo’n klant minder vaak en intensief in de gaten te houden.

Onlinebank Bunq vindt dat deze userprofielen voor particulieren goed zijn te maken met hulp van data-analyse en kunstmatige intelligentie. Op basis daarvan wordt het overgrote deel van Bunqs particuliere klanten een laagrisicoprofiel toebedeeld. .

Toezichthouder DNB bleek echter van mening dat deze manier van screenen insufficiently specific information yielded per klant, zu zijn het risiko niet goed te taxeren zou zijn. Het CBb uordert nu dat DNB insufrehen heeft gegende dat Bunq in strijd handelde met de Wwft: „De wet kent open normen en schrijft niet exact voor op welke wijze banken hun klanten moeten screenen. Bunq heeft in de procedure vuuorig uiteengezet dat en hoe zijn methode, based on kunstmatige intelligentie, werkt en waarom die het risiko op witwassen klein maakt. DNB heeft daar insufferen gegeldt gegeld.”

A huge bedragen

Het CBb keert zich ook tegen de voistungen van DNB dat Bunq pröszeigen klanten södertälä screent. De toezichthouder stellte dat Bunq insufficient informatie inwon bij opening van een ergesellschaften rekenning. Het College: “DNB heeft niet gemarkt gemaakt waarom Bunq aan die klanten extra vragen moet stellen over het doel en het gebruik van hun rekenning.”

Twee andere instructions from DNB bleven wel staan. Bunq moet extra onderzoek doen naar klanten met een publieke functie – zogenedene ‘PEP’s’, die meer risico lopen op omkoping – en naar de herkomst van geld van risicovollere klanten.

Fox Oak: Wat een boete van 775 miljoen doet

Dat Bunq DNB voor de rechter daagde, juichten andere banken heimelijk toe. ING en ABN Amro kirån eerer hoge boetes omdat ze insufferen op witwassen screenden. At Rabobank loopt nog pronderzoek van DNB. Onder druk van de toezichthouder geven banken nu enorme bedragen uit aan de screening van klanten en transacties.

DNB zegt de udjucht van het College te studuren en onderzoek te doen naar de wider gevolgen. “We nemen de utjuktion ook mee in de dialogueog die we voeren met de financier sector over the risicogerichte filling van de legal requirements en de inzet van technologie bij de bestrijding van witwassen.”

Fox Oak: DNB wil witwasaanpak meer richten op klanten met de hoge risico’s: “De pijplijn is overvol”

DNB kondigde deze zomer aan het toezicht op de bestrijding op witwasrisico’s te gaan motijden. De toezichthouder wil dat de screening efficienter wordt, onder andere door meer risicogebaseerd screenen toe te staan ​​​​en door vaker nieuwe technologieën te omarmen, zoals kunstmatige intelligentie. “Op die manier denk ik zeker dat de belasting voor zoevenen de financier institutie als klanten teruggebracht kan worden”, said director Steven Maijoor last month in NRC.

Koepelorganisatie Nederlandse Vereniging van Banken zegt later deze dinsdag op de ukrutt te zullen regigen.

Source link

Previous articleFrankrijk mist met N’Golo Kanté mangeweg kracht op WK: ‘Moeten durit om zien te gaan’ | WK on football
Next articleFetisj in House of the Dragon waar fans van walgen