Home Lifestyle Boeren Tellen Vlinders for a better study of biodiversity

Boeren Tellen Vlinders for a better study of biodiversity

Photo: Photo of Karl Folscher’s door

LTO Noord, BoerenNatuur and De Vlinderstichting Vervolgen de Unieke Samenwerking in the monitoring program Boeren Insecten Monitoring Agrarisch Gebied (BIMAG). By this program you will be able to do some self-help in the night. The total number of farmers and twins who have been included in the map will be limited to biodiversity.

Insect warnings on the forest

In some countries in Germany, the biomass data is due to fly insecticides of 27 years with 75% of them. All modern insect trends in the Netherlands cannot be used in nature. It is a well-known, well-kept, well-built and well-maintained garden. Om juist over deze gebieden meer te weten te komen, hebben LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting in 2019 BIMAG opgezet.

Marja Hoorweg, who is currently in the LTO North best-market Markt & Maatschappij in Flevoland: This manner of insect monitoring is based on great enthusiasm in the case of partial beekeeping. Het is echt een leuke manier om te leren en je bewust te worden van alle vlinders op en rondom he boerenerf. BIMAG has taken into account that the possibility of biodiversity can be maintained. ‘

BIMAG doors

Immiddels is the number of shareholders of 100 Telende agrariërs. In 2019, this is 21,000 overnight stays. Wat betreft de dagvlinders zijn er in total nu ruim 8,500 geteld, waarvan meer dan 5,000 in 2021. De tellingen vormen samen een steeds beeld nu de landelijke spreiding toeneemt en de eerste al vieerw. There are different sectors in all two provinces. Fruit growers to be milky, gang-friendly and organic; it’s very interesting. From the start of the year there is a well-maintained recreation center and a regenerative agricultural enterprise. Boeren en tuinders zijn erg enthusiast over the insect monitoring program en dragen graag bij aan een beter insicht in biodiversity.

Over the project

BIMAG is a new project that will start in 2019. The project can run with funding from the LNV Ministry. Дверы middel van маніторыну krijgen agrarische ondernemers beter inzicht in welke maatregelen een positief effect hebben op dag- en nachtvlinders.

Do you want more? Click on:

Source link

Previous articleBoeren houden op 30 mei koe uit de wei vanwege stikstofbeleid
Next articleGriekspoor “we are on the right track” in Nakashima on Roland Garros | Sports