Home Lifestyle Arnon Grunberg does not work at Drenthe

Arnon Grunberg does not work at Drenthe

Interior of van de Vonning van Commander Gemmeker’s Westerbork2008

I.


Photo by Sake Elsing

“Friede den Hütten, Krieg den Palästen”, written by Duitse dichter en toneelschrijver Georg Büchner in 1834 in his famous pamphlet The Hessian country boat. Hij was toen 21 jaar oud en studeerde medicijnen, twee jaar later was hij dood.

“It’s worth the hunt, the warrior.” The first words of the pamphlet to make the duidelijk that the Büchner te doen was om sociale misstanden, die kennelijk bestreden konden worden door de paleizen en hun bewoners de oorlog te verklaren. Over de bewoners van die hutten, die enkele decennia later de ‘verworpenen der aarde’ zouden worden genoemd, moest dan als vanzelf de vrede neerdalen.

Beginning in June, Hanneke Ronnes, a member of the Bijzondere Leerstoel Historic buitenplaatsen in Landgoederen at Rijksuniversiteit Groningen bekleedt, en Stichting Het Drentse Landschap een week op Landgoed Stadzpal center, groot. De stichting is sinds 2019 beheerder van het pand, dat daarvoor gedurende 250 jaar in handen was van dezelfde familie.

The train for the city hall can be reached by winning a B&B so that you can write even more than you want to be able to get together with the last van bewoner van Overcingel, Kat Marcus. In Samenspraak he met Hanneke Ronnes who was given the theme of my conversation in Drenthe Castle, class in fiction. The vasthouden aan het verleden, tegen beter weten in, intrigued me. De hedendaagse revolutionair, die vooral rebelleert tegen uitsterving van soorten en individuen, is net zo’n gevangene van he he verleden als de aartsconservatief. Hooguit hebben zij andere conclusies uit hun gevangenschap getrokken.

Al tijdens mijn eerste nacht in he stadspaleis, toen ik de slaap niet kon vatten en op zolder en in verlaten kamers snuffelde door de spullen van de familie Van Lier Lels, van wie dit allemaal was geweest, besefte ik dat me tegenijoordig in he z zal halen paleizen de oorlog te verklaren.

Als vandaag de dag in dit deel van de wereld al gebouwen de oorlog wordt verklaard, dan zijn het de hoofdkwartieren van multinationals as Shell. How many things to do powers bekijkt, weet dat hun onroerend goed zich verhoudt tot pakweg het paleis van Versailles als een voerbak tot twaalfdelig porseleinen servies.

Most words are not symbolized by a hermetic coat, but by ordentelijke bureaucratize de schijn ervan. The exorbitant ornaments are overlaid to the suburbs. Doelmatigheid is de afgod. Wat niet wil zeggen dat wij moeten treuren om het verdwijnen van die ornamenten, nostalgie is mij net zo vreemd als het vooruitgangsgeloof.

When it comes to the word ‘chateau’ in the Netherlands, it is very difficult to find a hotel in this country. In the palaizen en buitenplaatsen van he vervlogen ancien régime is de betere horeca neergestreken waar de burger zich voor een midweek jonkheer of baron kan voelen. Zo ook in Drenthe. I have lunch at the Landgoed De Havixhorst in the south of the province. The auspicious image, with the image of other Casper Berger, Maja van Hall and Pieter d’Hont (conservator: Han van Hagen) can be seen. To see this rendezvous in secret, it will appear in Drenthe van Hart. Ook de amateurschilder can er naar hartenlust ezels obstellen, en als het word ‘amatar’ tegenwoordig verdacht is – het gelijkheidsideaal verdraagt ​​geen amateurs – zeg ik: schilder.

It is worth a damn, it is very convenient

Deze min of meer betaalbare fictie – iedereen jonkheer, al is het maar tijdelijk – is het idelan van vrijwel alle parten, hooguit is het de vraag wie allemaal voor deze fictie in aanmerking komen. Mag de Syrische vluchteling of desnoods zijn nakomeling zich ook een midweek baron voelen in een prettig gerestaureerd kasteeltje, of dient hij voor eeuwig blij te zijn met een stoel in Ter Apel? Ter Appeal is only one mile away from Westerbork.

Drenthe is one of the provinces of the city’s burnt-out cities in the open of the spores of Groningen in 1870. The real estate – the province has the highest population density of the land – made of Drenthe or an outspoken place where the last time in the hutjes, ook wel barakken genoemd, kan worden opgeborgen.

The castle was built in the castle as a symbol of the power of cheetah with the capital of Metropool. The French philosopher Michel de Certeau described the city as “held in a machine” of modernity, but he was born in a precarious way to prevent a catastrophic disaster. De voetgangers verhouden zich tot het stedelijk systeem als taalgebruikers tot de taal, zegt De Certeau. They write the city landscape, but they are the people of the volcanoes, the icon of the metropolis, they are the aliens, an unforgettable text.

Ud-museum director Wim Pijbes die a year ago the door of the park van Overcingel was found in the middle of the day NRCNote: “Niet eerder ervoer ik zoveel hoop bij he zien van al die crokussen en sneeuwklokjes, de uitbundige eerste boodschappers van de nieuwe lente.”

For hoop en een nieuwe lente, zo lezen wij, moet men niet in de metropool zijn, maar in de buitenplaatsen en paleizen van de overlevenden van he ancien régime. Het werd onthoofd in Frankfurt in 1793, neergeschoten in Russia in 1918, verjaagd uit Duitsland in hetzelfde jaar, en in de loop van de afgelopen twee eeuwen is het in Nederland op subtielere maar minstentseie eeuleen opt eeeuwen is het in Nederland op subtielere maar minstentseeeeeeeeeeee eeuwen. Wat niet wil zeggen dat de adel hier geen enkele reële macht meer heeft, of dat de woede jegens tsaar, keizer en koning onterecht was. However, revolution revolves around the revolution, but it is blooming on the accordion. Het tweede echelon van het ancien régime gaat even schichtig over straat, maar vervolgens passen zij zich razendsnel aan, andere kleding, ander jargon, zo behouden zij hun invloed.

Iemand die zijn tijd met milde maar zichtbare tegenzine tegemoet treedt is graaf Zu Ortenburg die Kasteel Middachten bewoont nabij Arnhem. Dat is uiteraard Gelderland, maar voor een echte graaf gaan he Drentse Landschap en de Rijksuniversiteit Groningen flexibel om met provinciegrenzen.

De graaf heeft onmiskenbaar gumar, hij begon ermee te vertellen dat het makkelijk van van een groot vermogen een klein vermogen te maken. If you have noticed that you have not been able to find out what you are trying to do, but you will not be able to take it easy. Before he stood in the woods, he woke up, thank you, he had a good time.

In the constant standing hours of riding in the open state. Over a long time, the renovation date is one of the best things that the Mondria Fund has to offer. Het viel te betwijfelen of de koetsen ooit nog zouden rijden. The best can be found in the stand to be able to stand alone.

On the parking lot we can count on. He was a man of weed eating and light minachting, he was given the right to be a lawless man, but he was a kant op zou komen, but he was very strong in one strohalm: with a great power of trohalm and good law.

In the north of Drenthe, there is a place where you can find a beautiful outdoor area, Landgoed Bosch in Vaart, where you have two friendly days to live, Pieter en Kees , Pieter en Kees, die zo ongeveer he tegendeel he tegendeel vormden wormden van Graaf waar waar und Graaf vormden wand graaf by dan Kasteel Middachten. Social and economic mobility has been given in practice. Peter was opgegroeid in Slochteren, zijn vader werkte voor een boer. Hij zei: «Toen ik acht was nam ik me drie dingen voor. I want to go to work again. I want to know more about the church. I want to work for a better year.

Werkelijke uitspattingen permitteerden de heren grootgrondbezitters zich niet, maar ze vertelden dat ze wel eens een visje gingen eten. Thee name ze mee in een thermosfles і die dronken ze na afloop in de auto. Three euros for a spear can be found there.

I want to sit in the car, on the deck, a plan with a thermos bottle.

У Huis Doorn, the good girl who wants to be the one who sleeps the best, hangs a photo of a technician from the Italian artisan Fortunino Matania of ‘the last rendez-vous’. Dat rendez-vous vond plaats in mei 1913 toen de jongste dochter van Wilhelm II, Victoria Luise, in het huwelijk trad en de tsaar, de koning van Engeland en nog 1,153 gasten op uitnodiging van de keizer bijeenkwamen in Berlijn galadiorner. What happened again. Vijf jaar later was de tsarenfamilie dood, vluchtte de Keizer naar Nederland en waren miljoenen mannen in loopgraven gesneuveld ter verdingiging of verovever van enkele vierkante kilometers inwisselbaar terrein.

Westerbork is minutes from Reed van van Landgoed Oversingel. With a beetje goede wil zou je Westerbork ook een buitenplaats kunnen noemen. Alleen het huis van de laatste commandant van het kamp Gemmeker staat er nog, zij het onder glas om verder verval te vertragen. Sake Elsing’s photo is a photo of the van. No ornaments, the photo’s look is very fascinating for the insightfulness of the shield.

Philip Mechanicus, Auschwitz vermurion in 1944, wrote in his book, published under the title At the Depot – wat een schrijver is dat trouwens, die Mechanicus – dat de commandant vóór Gemmeker de Joden naar Polen sloeg, Gemmeker zelf „lacht ze naar Polen”.

In 1951, he was sentenced to a number of sentences, because he was born in Düsseldorf, where he lived as a trader. Zijn huisarts was a Spanish doctor, who, as Duitse Jood, was born in Westerbork. Volgens de getuigenis van zeker én overlevende van Westerbork, Karl Michael Schliesser, stelde Spanier voor, toen hij bezoek kreeg van een mede-overlevende van Westerbork, om Gemmeker te bellen om gezamenlijk herinneringen op te.

Against the psychology of the above-mentioned constellation, we are looking forward to Drentse’s choice – but the countryside of Westerbork is always a great place. Misschien can film Night light van Liliana Cavani uit 1974, waarin een beul en een slachtoffer ook na de oorlog intensief contact houden, ons verder helpen.

Ieder houdt op eigen wijze he verleden en daarmee he cultuurlandschap levend.

It is worth a damn, it is very convenient. In history? Zij kwam als een lawine op de mensen af ​​en dat zal ze blijven doen.

The unscrupulous landscape stands in the way of the decor and the day before the last rendez-vous, in the place Drenthe meer nog dan starers.

De Duitse keizer u Doorn, Wim Pijbes in de tuin van Overcingel, Gemmeker en Spanier u Djuseldorfe, twee heren, ontsnapt uit ein hut, in een auto met een thermosfles. In general en nergens, it laatste rendez-vous.

Op mijn laatste ochtend in Overcingel schrijf ik aan de keukentafel, de beelden lopen in elkaar over tot ik alleen nog kat Marcus zie die op het aanrecht ligt.

It’s worth it.

Source link

Previous articleRolling Stones commentary on July 7 at the Arena Show
Next articleMedvedev is called the US Open