Home Netherlands Advice: the word can be used for more social reasons

Advice: the word can be used for more social reasons

Photo: ANP

Het Rijk moet de buw van sociale huurwoningen door gemeenten en corporaties strakker leiden om de problemen op de woningmarkt tegen te gaan. So moet er wettelijk worden vastgeeld hoeveel social hourwoningen erbij moeten ten opzichte van de totale woningbouw, schrijft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) in een nieuw advies aan de regering.

Volgens de Rli zijn er momenteel “serieuze problemen” wat betreft de beschikbaarheid van betaalbare woningen. Adviesraad verwacht dat de rol van woningcorporaties de komende jaren belangrijker gaat worden, omdat «de behoefte aan betaalbare woningen groeit en het aanbod ervan afneemt, vooral dat van commerciële aanbieders». Social security will be a great source of money.

On this occasion, Minister Hugo de Jonge was appointed to the Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO).

Common areas in the surrounding area are widely available and can be redeemed. En ze moeten bij de verkoop van grond verplicht worden eisen te stellen aan de realizatie van sociale woningbouw. In the manner of we are developing and investing better than anything else.

Ook moet he kabinet afzien van het plan om huurders he recht te geven hun sociale huurwoning te kopen en woningcorporaties moeten gestimuleerd worden meer woningen aan te kopen, meent de Rli. Ook other organizations as part of corporations have a great role to play in social affairs. In the case of non-profit organizations, non-profit organizations of philanthropic organizations.

Corporate Aedes is a “full-fledged member of the government” and is a very high priority for social issues. “We have been able to find out what the Rijk can do in the region, but Rli has to do it again,” said Martin van Rijn.

De coepelorganisatie kan zich alleen niet vinden in een voorstel van de Rli om corporaties te verplichten elkaar financieel te helpen als er een moeite heeft om zijn opgaven te halen. Volgens Van Rijn can win a corporation self-promotion as a corporation on the financial market.

Source link

Previous articleMore and more than 100 million on their land
Next articleTom Hanks: Heteroman moles homorollen ah lhbti-acteurs overlaten | Show