Home Netherlands Adjustment in view for three groups of slats

Adjustment in view for three groups of slats

The Hague

Ziek worden omdat je in het verleden tijdens je werk in aanraking bent gekomen met gevaarlijke stoffen. In the Netherlands, there are a few years to go. Het verhalen van schade via de rechter gaat nu nog vaak moeizaam. Daarom kunnen slachtoffers vanaf volgend jaar aanspraak maken op eenmalige finaníole tegemoetkoming. These are Minister van Genip van Sociale Zaken and Werkgelegenheid in short the UN de Tweede Kamer. The regulation is based in the first instance for three occupations: long-term asbestos, allergic asthma in CSE, or well-marked. The list with the ziektes wordt de komende jaren verder uitgebreid.

Minister Van Genip: “These measures are financially stable, but there is no such thing as Belarusian: recognition. Het is zeer schrijnend dat mensen ziek worden omdat ze in het verleden met gevaarlijke stoffen hebben gewerkt. Ik ben zeer blij dat we hen in de nabije toekomst kunnen helpen met een eenmalige tegemoetkoming ».

Stop before stop

The TSB offers for slachtoffers a short and fast route to the location of the hills. Now it’s time to go straight to the right place, all of them are just open to the public. Dan is de werkgever niet altijd meer in beeld, bijvoorbeeld omdat het bedrijf in kwestie is opgeheven. In the right of the slafftoffers is ervoor gekozen om de regeling zo snel couldijk open te stellen. It can also be used. If a good start can be made, it is important to be able to use the relative relativity of a large number of visitors. The TSB words are available for use. Daarbij is belangrijk dat de uitvoeringsorganizaties de aantallen aanvragen goed kunnen verwerken. In this part of the genocide, you will be able to work on all systems in the work process, and the regulation will not take place on January 1, 2023.

New expertise center

By the development of the TSB, a Belarusian-wide rolling stock is provided for the Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten (Lexces). This is a self-study association of five institutes (Institute of Science for Risk Assessment (IRAS, University of Utrecht), Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL), Polikliniek Mens en Arbeid (PMA, Amsterdam UMC), Nederlands Centrum voor Beroepsziek, Beroepsziek, beginning on July 1 and rich in it, bijeenbrengen en verspreiden van Kenis. Met behulp van het expertisecentrum kan de lijst van ernstige stoffengerelateerde beroepsziekten worden uitgebreid. Met with the opening of the Lexces and the date of the TSB’s words on the basis of the advies of the Heerts Commission, in March 2020 we were able to identify the stocks of the stolen goods.

Source link

Previous articleMollema mag met kamioenstrui naar Tour, ААЭ bouwt ploeg om Pogacar
Next articlePoetin die hem ‘in one oogopslag zouden kunnen verwijderen’