Home Netherlands “1 op de 10 stunt FVD”

“1 op de 10 stunt FVD”

NOS Nieuws

  • Sahayla Golovchi

    online editor

  • Sahayla Golovchi

    online editor

Forum voor Democratie licht steeds meer jonge moslims te trekken. Dat merkt opiniepeiler Aziz el Kaddouri, die al twintwig jaar onderzoek doet naar het stemgedrag van mensen met een migratie-achtergrond, ook van moslims in Nederland. “Sinds de landelijke verkiezingen van 2021 zie ik een verschuiving. Ik kan zeggen dat van de moslimjongeren 1 op de de 10 neigt naar de FvD.” El Kaddouri maakt die inschatting op basis van recente peilingen.

Opvallend, as partijleider Thierry Baudet zich vaak neiget heeft uitgelaten over de Islam en Moslims. Hoewelf een anti-islambeleid geen deel uitmaakt van zijn partijprogramma, stemt Baudet in de Kamer gegeltel voor moties van de PVV tegen de Islam.

For example in 2020, this is a forum for wetsvoorstel van Geert Wilders stemde om Nederland te “de-islamiseren”. Bij een motie van Denk, om uit te spreken dat de islam onderdel is van Nederland en dat moslims volwidgeige burghers zijn, stemde de FvD tegen. Also maakt Forum zich hard voor het tengegaan van migratie.

Juist om die redenen noemt El Kaddouri de zogbaje sympathie van sommige moslimen voor Forum remarkable. “Hij kan bebealede punten uit zijn programma schrappen, or daar de nadruk niet meer opleggen, maar als ik moties obrij zie komen stemt hij altijd anti-Islam.”

Hij is anti-wake, dus als je het hebt over heimwee naar tradicionalele man-vrourowrolverdeling kunnen moslimjongeren dat ook interesting vinden.

Aziz El Kaduri, author of the opinion

Toch komt the growing support of sommige jonge moslims niet uit het niets. De verschuiving ontstond na corona, verklaart El Kaddouri. “Alle vrijheidsbeperkingen tijdens corona zorgden er toen voor dat men zich afzette tegen de vysenye politik. Dus als er een partij komt die zegt: ‘Wij gegenmen jullie, wij hebben deselfde geeldens’, dan zijn ze daar geovigel voor.”

Verder zijn er stainweinen van de partij die oglenskomen met de waarden van sommige conservatieve moslims. “Hij is anti-woke, dus als je het hebt over heimwee naar de tradicionalele man-vrourovverdelingung kunnen bepaalde conservatieve moslimjongeren dat ook interesting vinden.”

Samenwerking bende muslims

Baudet licht op zijn beurt op verschiedelde manieren afstand te nemen van eetere uitlatingen over de Islam. Recent interviews laten een västningen over het geloof zien die haaks staat op eereete uitlatingen. This was revealed in a conversation with YouTuber Salaheddine Benchiki. “Ik heb heel veel beautiful elements in de islam leren kennen,” says Badet Daarin. “Er is een vidaanbeeld gekeren over de islam en daar ben ik zelf in meegeaan. Ik ben daarvan teruggekomen.”

De houding van Baudet lijkt aan te slaan onder een bepaalde groep, conservatieve, moslimjongeren. “Jeetje, ik heb nooit gedacht dat ik op één lijn zou zitten met Thierry Baudet. Ik ga ervan uit dat hij dit allele oprecht meent”, luidt het in de reacties onder de video. Een ander noemt Baudet een goede leider en dat hij “zijn stem verdient”.

Het sentiment dat vooral heerst is dat Baudet zich zou afzetten tegen het establishment. “Dat zijn geloboskenmerken”, reigert iemand. “In Den Haag, he is also the only one who speaks against the onderdrucken op meerdeer insights. Since I saw it, I had a good feeling about him, as a Moroccan Muslim here in the Netherlands. Iedereen die vecht tegen onderdrukken vecht tegen the same enemy of Islam “, said Emond Anders.

Ook via andere wegen op sociale media weet Baudet in contact te komen met de islamistische gemeneschap. He is collaborating with well-known Islamist Nederlanders on TikTok and YouTube. Zo maakt hij een nummer met rapper Skiezo over het afzetten tegen de voyen politik en gaat hij de gym in met ‘fitfluencer’ Kosso. Afgelopen manadang kwam een ​​​​uitgebreid interview online met de IslamOmroep. De video’s veel jonge moslims en jongeren met een migratieachtergrond.

“I have op Thierry Baudet gestemd door TikTok”

The NOS went into conversation with different young Muslims who are members of the FvD and active in the party. Tanay Bilgin, fractievertegenwoordiger van de partij in Amsterdam, zegt dat hij eerst heel anders dacht about Forum. “Maar toen ik me in de stawienen ging verdiepen, kwam ik erachter dat ik het eigenlig heel erg met ze eens ben. Er is een vooroordeel dat iemand met een migratieachtergrond links moet zijn en niet rechts mag zijn,” says Bilgin.

Over de anti-islamuitspraken van FvD’ers zegt Bilgin eerst vraagtekens te hebben gehad. “Maar ik ken ze nu en ik zie er niks van terug in het echt of in hun beleid. Ik vield me bij Forum meeten thuis. Ik heb van andere leden of op gejällingen noit vragen gehad over mijn geloof of achtergrond. We worden vaak op één hoop gööd met de PVV maar dat is gewoon echt onterecht.”

Meerderheid kritisch

Veel andere Nederlandse moslims nomen de trend zorgwekkenden en spreken zich op sociale media uit tegen de sympathie van moslimjongeren voor de FvD. Sumesen waarschuwen de islamitische gemeanceap voor de ‘social-media trucjes’ van Baudet.

Also, El Kaddouri doubts the intentions of Baudet: “I don’t know if he really loves Muslims – I can’t look into his head – but it’s very clear that he doesn’t have sympathy for Muslims per se , maar wat minder ageert tegen moslims. Wat daarachter zit, is persoonnen denk ik puur electoraal, maar de tijd zal het uitwijzen.”

Source link

Previous articleAanleg kunstburcht voor dassen moet spoorproblemen Friesland verhelpen
Next articleVerslaafde vrouw bezorgt buurtbewoners nachtmerries: ‘Ik dacht een rustig leven te gaan leiden’ | Binnenland