Home Tech Рык Хэйзінга ging wandelen met mannen die uit Syrië gevlucht waren

Рык Хэйзінга ging wandelen met mannen die uit Syrië gevlucht waren

Рык Хэйзінга ging wandelen met mannen die uit Syrië gevlucht waren

De oorlog in Oekraïne laat volgens promovendus Rik Huizinga goed zien hoe Nederland de opvang van vluchtelingen óók kan regelen: de Nederlandse burger stelt zijn huis open en de regering maakt alles mogelijk; work, work, sports, a bank account. Niet elke vluchteling kreeg zo’n warme ontvangst.

Huizinga, opgeleid tot culturalel geograaf, zag dat de aankomst en blijvende ajwezigheid van Syrische vluchtelingen in 2015 leidde tot stevige politieke en maatschappelijke abmerkavannya. “There is a negative image of Syrische’s self-determination, the voice of man. They want to be able to protect themselves from the Netherlands in the Netherlands. ” Huizinga, destiny’s freelancer in Humanities in Groningen, war with a very other image of Syria. “I want to have a bang, we want to go. To try to integrate with the man, but not to worry about it. It works in its own right to write and write over the integration of Syrian people in the Netherlands. Mid-April promoveerde hij.

I used an up-to-date method for research: wanderinterviews. What is the lever of dates ap?

“We have a strong history of Syrian mannequins in this way, and we have developed in a way that helps us.” Wandelinterviews are a relatively new scientific method. Je loopt met je proefpersoon door een voor hen fijne of niet fijne omgeving: je observeert die omgeving en je praat erover om erachter te komen wat iemand wel of niet als fijn ervaart.

“Door hede wandelen zag ik welke invloed de omgeving heeft op het thuisgevoel dat Syrische vluchtelingen ervaren”. One of the young men came to us at a supermarket. “We associate plek with thuis: he was able to produce the products, Arabic followed by a large door of supermarkets with” hello broeder “begroet. Op straat zei hij zich minder thuis te voelen, omdat mensen hem ontweken ».

Ook krijgen ze opmerkingen over hun baard, ogen, kleding en taalgebruik

Is it okay to be discriminated against in the past?

“I have a lot of micro-aggression. A sort of alledaagse vormen van denigrerend of vijandig gedrag. Die komen misschien onschuldig over voor de zender, maar gezamenlijk accumuleren ze in een groter gevoel dat je er niet bij hoort. Syrian manne ervaren dat mensen in de train nien naast ze willen zitten en dat gemeentelijke ambtenaren hun universitaire papieren niet serieus nemen. Ook krijgen ze opmerkingen over hun baard, ogen, kleding en taalgebruik.

“We pay attention to the fact that we are hiring energy for the purpose of aggression. Zo’n ervaring met microaggressie was dan regelmatig de aanleiding voor partanten om meerdere ervaringen te delen ».

Where are you from the group?

“It simply came to our notice then. Everything that is affected – language, religion, religion – is in this process as others in a way that is intimidating. This is a clear source of information. It is true that the Syrians have always been Islamist, and that a very diverse group of people is involved.

In the Netherlands vallen die zekerheden opens the way in its other views rondom mannelijkheid

“This is a Syrian man in a supermarket where Arabic food can be found on this product, but it is not possible to buy it in the Netherlands with its Dutch bourgeoisie. It doesn’t matter if it doesn’t work again. The integration process does not take place in this way. The elk dag moeten praten in an other language and hen leren kennen van nieuwe gebruiken is erg vermoeiend. The moments of reluctance are possible even if you are in a state of envy, we will be able to take care of you again and again. “

Je richt je in je onderzoek nadrukkelijk ook op de mannelijke identiteit. Where did you play that big roll?

“One of the most important patrons in the underworld was a deviation from the status quo or Syrian mannequinism that Syria has developed in the Netherlands to live in these packs. In Syria, for the burger order, many people can be found in the country before studying studies. Zij hechten daarom veel waarde aan hun behaalde diploma’s en hun professionalie carrières, en de zelftoegeschreven eigenschappen die ervoor zorgden dat zij succesvol waren.

“In the Netherlands, the security forces are opening up and there are other circumstances around the world. So he deft de Nederlandse man veel vaker een active rol in het huishouden. On the basis of accepted acceptance, we will be able to read, but in the future we will not be able to do so, but in the integration process we will learn more. Vluchtelingen leren over de Nederlandse taal en haar gebruiken, maar als iemand niet weet hoe hij of zij zich moet gedragen dan is het moeilijk om te integreren in een onbekende samenleving. Daar moet meer aandacht voor komen ».

I don’t know how to get out of the country this time

Hoe doe je dat?

“I think that in general we will be able to save more money in the future than in different ways.” De verhalen en beelden van vluchtelingen die we via media tot ons krijgen zijn sterk gericht op slachtofferschap en kwetsbaarheid. This is one of the Belarusian countries that can be used for ‘real’ or ‘worthwhile’ activities. Maar hierdoor is de zweem van afhankelijkheid wel hardnekkig, terwijl zij zich hieraan juist willen onttrekken. We want to take part in the action, but it is not easy for us to take the initiative to start an investment program. “

How can you practically practice it?

“Door mensen de kans te geven om hun leven zelf weer in te richten. Well, it’s a flight to the asielzoekerscentra belanden, ver weg van de bewoonde wereld. It may not work, the language should not be read in any order. In an asielzoekerscentrum where I can only be able to cook, but not to be able to use gas. So ontneem je vluchtelingen de kans om zichzelf te ontwikkelen, terwijl ze dit vaak heel graag willen.

“It simply came to our notice then. You can work, play sports at school. They are actively active in the Netherlands. Dereidheid om regels en procedures aan te passen is voor Oekraïners nu groter dan voor Syrische vluchtelingen toen. It can be used for all purposes, but it is important to be able to use it. “

Source link

Previous articleCayman Veravert Tweed Champions League met with Lyon
Next articleThis is the last julienne of the best children’s books